New York
Mortgage Companies &
Lenders by Zip Code

Year Mortgage Loan Application Count Mortgage Loan Application Amount
2022 426,206 $184,690,890,000
2021 778,566 $310,332,805,000
2020 654,703 $257,249,095,000
2019 441,909 $178,827,840,000
2018 459,738 $154,264,100,000
2017 452,645 $157,476,494,000
2016 582,806 $185,167,796,000
2015 597,278 $188,690,866,000
2014 547,769 $155,139,156,000
2013 1,158,710 $262,384,665,000
2012 1,017,095 $231,031,861,000
2011 755,785 $193,015,516,000
2010 731,682 $177,443,700,000
2009 1,739,902 $340,921,813,000
2008 1,126,888 $259,827,972,000
2007 3,175,423 $752,907,635,000
2006 4,498,608 $933,876,497,000
2005 4,842,929 $987,808,476,000
2004 4,058,127 $816,876,320,000
2003 5,662,260 $1,028,318,687,000
Download the New York Lender List

Mortgage Lender Totals by New York Zip Code from 2003 to 2022

Zip Code Mortgage Lender Count Mortgage Application Count Mortgage Application Amount
Holtsville, NY 00501 0 0 $0
Holtsville, NY 00544 0 0 $0
Fishers Island, NY 06390 0 0 $0
New York, NY 10001 6 19,195 $10,987,764,000
New York, NY 10002 4 879 $378,005,000
New York, NY 10003 2 4,466 $1,853,340,000
New York, NY 10004 2 9,985 $4,431,694,000
New York, NY 10005 8 608,828 $155,987,695,000
New York, NY 10006 0 0 $0
New York, NY 10007 2 28,620 $8,008,625,000
New York, NY 10008 0 0 $0
New York, NY 10009 1 76 $9,686,000
New York, NY 10010 1 411 $655,772,000
New York, NY 10011 0 0 $0
New York, NY 10012 0 0 $0
New York, NY 10013 9 480,881 $169,040,209,000
New York, NY 10014 0 0 $0
New York, NY 10015 0 0 $0
New York, NY 10016 7 27,718 $9,398,075,000
New York, NY 10017 13 76,416 $55,196,724,000
New York, NY 10018 3 2,177 $1,847,717,000
New York, NY 10019 9 649,329 $137,569,737,000
New York, NY 10020 3 2,510,307 $507,454,618,000
New York, NY 10021 0 0 $0
New York, NY 10022 22 7,917,203 $1,442,743,922,000
New York, NY 10023 0 0 $0
New York, NY 10024 0 0 $0
New York, NY 10025 0 0 $0
New York, NY 10026 0 0 $0
New York, NY 10027 2 2,137 $1,088,492,000
New York, NY 10028 0 0 $0
New York, NY 10029 0 0 $0
New York, NY 10030 0 0 $0
New York, NY 10031 0 0 $0
New York, NY 10032 0 0 $0
New York, NY 10033 0 0 $0
New York, NY 10034 0 0 $0
New York, NY 10035 1 16 $28,550,000
New York, NY 10036 10 4,788 $6,472,037,000
New York, NY 10037 0 0 $0
New York, NY 10038 5 30,824 $7,385,476,000
New York, NY 10039 0 0 $0
New York, NY 10040 0 0 $0
New York, NY 10041 0 0 $0
New York, NY 10043 0 0 $0
New York, NY 10044 0 0 $0
New York, NY 10045 0 0 $0
New York, NY 10046 0 0 $0
New York, NY 10047 0 0 $0
New York, NY 10048 0 0 $0
New York, NY 10055 0 0 $0
New York, NY 10060 0 0 $0
New York, NY 10065 0 0 $0
New York, NY 10069 0 0 $0
New York, NY 10072 0 0 $0
New York, NY 10075 0 0 $0
New York, NY 10079 0 0 $0
New York, NY 10080 0 0 $0
New York, NY 10081 0 0 $0
New York, NY 10082 0 0 $0
New York, NY 10087 0 0 $0
New York, NY 10090 0 0 $0
New York, NY 10094 0 0 $0
New York, NY 10095 0 0 $0
New York, NY 10096 0 0 $0
New York, NY 10098 0 0 $0
New York, NY 10099 0 0 $0
New York, NY 10101 0 0 $0
New York, NY 10102 0 0 $0
New York, NY 10103 0 0 $0
New York, NY 10104 0 0 $0
New York, NY 10105 0 0 $0
New York, NY 10106 0 0 $0
New York, NY 10107 0 0 $0
New York, NY 10108 0 0 $0
New York, NY 10109 0 0 $0
New York, NY 10110 0 0 $0
New York, NY 10111 1 8,702 $1,009,824,000
New York, NY 10112 0 0 $0
New York, NY 10113 0 0 $0
New York, NY 10114 0 0 $0
New York, NY 10115 0 0 $0
New York, NY 10116 0 0 $0
New York, NY 10117 0 0 $0
New York, NY 10118 0 0 $0
New York, NY 10119 0 0 $0
New York, NY 10120 0 0 $0
New York, NY 10121 0 0 $0
New York, NY 10122 0 0 $0
New York, NY 10123 0 0 $0
New York, NY 10124 0 0 $0
New York, NY 10125 0 0 $0
New York, NY 10126 0 0 $0
New York, NY 10128 0 0 $0
New York, NY 10129 0 0 $0
New York, NY 10130 0 0 $0
New York, NY 10131 0 0 $0
New York, NY 10132 0 0 $0
New York, NY 10133 0 0 $0
New York, NY 10138 0 0 $0
New York, NY 10149 0 0 $0
New York, NY 10150 0 0 $0
New York, NY 10151 0 0 $0
New York, NY 10152 0 0 $0
New York, NY 10153 0 0 $0
New York, NY 10154 3 2,287 $7,090,960,000
New York, NY 10155 0 0 $0
New York, NY 10156 0 0 $0
New York, NY 10157 0 0 $0
New York, NY 10158 0 0 $0
New York, NY 10159 0 0 $0
New York, NY 10160 0 0 $0
New York, NY 10161 0 0 $0
New York, NY 10162 0 0 $0
New York, NY 10163 0 0 $0
New York, NY 10164 0 0 $0
New York, NY 10165 0 0 $0
New York, NY 10166 0 0 $0
New York, NY 10167 2 17 $2,366,000
New York, NY 10168 2 8,392 $6,848,860,000
New York, NY 10169 2 1,914 $12,649,025,000
New York, NY 10170 1 26 $7,036,000
New York, NY 10171 0 0 $0
New York, NY 10172 0 0 $0
New York, NY 10173 0 0 $0
New York, NY 10174 0 0 $0
New York, NY 10175 0 0 $0
New York, NY 10176 0 0 $0
New York, NY 10177 0 0 $0
New York, NY 10178 0 0 $0
New York, NY 10179 0 0 $0
New York, NY 10184 0 0 $0
New York, NY 10185 0 0 $0
New York, NY 10196 0 0 $0
New York, NY 10197 0 0 $0
New York, NY 10199 0 0 $0
New York, NY 10203 0 0 $0
New York, NY 10211 0 0 $0
New York, NY 10212 0 0 $0
New York, NY 10213 0 0 $0
New York, NY 10242 0 0 $0
New York, NY 10249 0 0 $0
New York, NY 10256 0 0 $0
New York, NY 10257 0 0 $0
New York, NY 10258 0 0 $0
New York, NY 10259 0 0 $0
New York, NY 10260 0 0 $0
New York, NY 10261 0 0 $0
New York, NY 10265 0 0 $0
New York, NY 10268 0 0 $0
New York, NY 10269 0 0 $0
New York, NY 10270 0 0 $0
New York, NY 10271 0 0 $0
New York, NY 10272 0 0 $0
New York, NY 10273 0 0 $0
New York, NY 10274 0 0 $0
New York, NY 10275 0 0 $0
New York, NY 10276 0 0 $0
New York, NY 10277 0 0 $0
New York, NY 10278 0 0 $0
New York, NY 10279 0 0 $0
New York, NY 10280 1 320,391 $62,662,296,000
New York, NY 10281 0 0 $0
New York, NY 10282 4 23,332 $113,688,975,000
New York, NY 10285 0 0 $0
New York, NY 10286 1 626 $760,071,000
New York, NY 10292 0 0 $0
Staten Island, NY 10301 0 0 $0
Staten Island, NY 10302 0 0 $0
Staten Island, NY 10303 0 0 $0
Staten Island, NY 10304 0 0 $0
Staten Island, NY 10305 0 0 $0
Staten Island, NY 10306 1 2 $1,765,000
Staten Island, NY 10307 0 0 $0
Staten Island, NY 10308 0 0 $0
Staten Island, NY 10309 0 0 $0
Staten Island, NY 10310 0 0 $0
Staten Island, NY 10311 0 0 $0
Staten Island, NY 10312 0 0 $0
Staten Island, NY 10313 0 0 $0
Staten Island, NY 10314 3 18,314 $9,069,766,000
Bronx, NY 10451 0 0 $0
Bronx, NY 10452 1 40 $25,777,000
Bronx, NY 10453 0 0 $0
Bronx, NY 10454 0 0 $0
Bronx, NY 10455 4 45 $23,750,000
Bronx, NY 10456 0 0 $0
Bronx, NY 10457 0 0 $0
Bronx, NY 10458 0 0 $0
Bronx, NY 10459 0 0 $0
Bronx, NY 10460 0 0 $0
Bronx, NY 10461 0 0 $0
Bronx, NY 10462 2 2,619 $2,089,814,000
Bronx, NY 10463 1 56 $18,965,000
Bronx, NY 10464 0 0 $0
Bronx, NY 10465 0 0 $0
Bronx, NY 10466 0 0 $0
Bronx, NY 10467 0 0 $0
Bronx, NY 10468 0 0 $0
Bronx, NY 10469 0 0 $0
Bronx, NY 10470 0 0 $0
Bronx, NY 10471 0 0 $0
Bronx, NY 10472 0 0 $0
Bronx, NY 10473 0 0 $0
Bronx, NY 10474 0 0 $0
Bronx, NY 10475 0 0 $0
Bronx, NY 10499 0 0 $0
Amawalk, NY 10501 0 0 $0
Ardsley, NY 10502 0 0 $0
Ardsley on Hudson, NY 10503 0 0 $0
Armonk, NY 10504 0 0 $0
Baldwin Place, NY 10505 0 0 $0
Bedford, NY 10506 0 0 $0
Bedford Hills, NY 10507 0 0 $0
Brewster, NY 10509 2 3,151 $1,016,564,000
Briarcliff Manor, NY 10510 1 48 $73,282,000
Buchanan, NY 10511 0 0 $0
Carmel, NY 10512 2 447 $102,233,000
Chappaqua, NY 10514 0 0 $0
Cold Spring, NY 10516 0 0 $0
Crompond, NY 10517 0 0 $0
Cross River, NY 10518 0 0 $0
Croton Falls, NY 10519 0 0 $0
Croton on Hudson, NY 10520 0 0 $0
Croton on Hudson, NY 10521 0 0 $0
Dobbs Ferry, NY 10522 0 0 $0
Elmsford, NY 10523 0 0 $0
Garrison, NY 10524 0 0 $0
Goldens Bridge, NY 10526 0 0 $0
Granite Springs, NY 10527 0 0 $0
Harrison, NY 10528 1 12 $267,500,000
Hartsdale, NY 10530 1 19 $4,208,000
Hawthorne, NY 10532 0 0 $0
Irvington, NY 10533 2 273 $93,733,000
Jefferson Valley, NY 10535 0 0 $0
Katonah, NY 10536 1 59 $25,894,000
Lake Peekskill, NY 10537 0 0 $0
Larchmont, NY 10538 0 0 $0
Lincolndale, NY 10540 0 0 $0
Mahopac, NY 10541 0 0 $0
Mahopac Falls, NY 10542 0 0 $0
Mamaroneck, NY 10543 0 0 $0
Maryknoll, NY 10545 0 0 $0
Millwood, NY 10546 0 0 $0
Mohegan Lake, NY 10547 1 368 $58,767,000
Montrose, NY 10548 0 0 $0
Mount Kisco, NY 10549 0 0 $0
Mount Vernon, NY 10550 0 0 $0
Mount Vernon, NY 10551 0 0 $0
Mount Vernon, NY 10552 0 0 $0
Mount Vernon, NY 10553 0 0 $0
Mount Vernon, NY 10557 0 0 $0
Mount Vernon, NY 10558 0 0 $0
North Salem, NY 10560 0 0 $0
Ossining, NY 10562 0 0 $0
Peekskill, NY 10566 0 0 $0
Cortlandt Manor, NY 10567 0 0 $0
Pleasantville, NY 10570 0 0 $0
Pleasantville, NY 10571 0 0 $0
Pleasantville, NY 10572 0 0 $0
Port Chester, NY 10573 3 2,029 $1,162,206,000
Pound Ridge, NY 10576 0 0 $0
Purchase, NY 10577 2 205,746 $148,700,224,000
Purdys, NY 10578 0 0 $0
Putnam Valley, NY 10579 0 0 $0
Rye, NY 10580 1 18,157 $6,138,512,000
Scarsdale, NY 10583 0 0 $0
Shenorock, NY 10587 0 0 $0
Shrub Oak, NY 10588 0 0 $0
Somers, NY 10589 0 0 $0
South Salem, NY 10590 0 0 $0
Tarrytown, NY 10591 3 4,342 $1,338,739,000
Thornwood, NY 10594 0 0 $0
Valhalla, NY 10595 1 2,394 $533,241,000
Verplanck, NY 10596 0 0 $0
Waccabuc, NY 10597 0 0 $0
Yorktown Heights, NY 10598 1 3,000 $1,006,598,000
White Plains, NY 10601 6 1,598 $778,448,000
White Plains, NY 10602 0 0 $0
White Plains, NY 10603 0 0 $0
West Harrison, NY 10604 2 67,163 $18,732,400,000
White Plains, NY 10605 1 1,303 $508,415,000
White Plains, NY 10606 0 0 $0
White Plains, NY 10607 0 0 $0
White Plains, NY 10610 0 0 $0
Yonkers, NY 10701 2 2,154 $778,858,000
Yonkers, NY 10702 0 0 $0
Yonkers, NY 10703 0 0 $0
Yonkers, NY 10704 0 0 $0
Yonkers, NY 10705 0 0 $0
Hastings on Hudson, NY 10706 0 0 $0
Tuckahoe, NY 10707 2 1,611 $1,459,832,000
Bronxville, NY 10708 0 0 $0
Eastchester, NY 10709 0 0 $0
Yonkers, NY 10710 0 0 $0
New Rochelle, NY 10801 1 9,129 $1,419,521,000
New Rochelle, NY 10802 0 0 $0
Pelham, NY 10803 0 0 $0
New Rochelle, NY 10804 0 0 $0
New Rochelle, NY 10805 0 0 $0
Suffern, NY 10901 6 19,478 $10,495,744,000
Arden, NY 10910 0 0 $0
Bear Mountain, NY 10911 0 0 $0
Bellvale, NY 10912 0 0 $0
Blauvelt, NY 10913 0 0 $0
Blooming Grove, NY 10914 0 0 $0
Bullville, NY 10915 0 0 $0
Campbell Hall, NY 10916 0 0 $0
Central Valley, NY 10917 1 802 $207,659,000
Chester, NY 10918 0 0 $0
Circleville, NY 10919 0 0 $0
Congers, NY 10920 0 0 $0
Florida, NY 10921 0 0 $0
Fort Montgomery, NY 10922 0 0 $0
Garnerville, NY 10923 0 0 $0
Goshen, NY 10924 0 0 $0
Greenwood Lake, NY 10925 0 0 $0
Harriman, NY 10926 0 0 $0
Haverstraw, NY 10927 0 0 $0
Highland Falls, NY 10928 2 168 $24,361,000
Highland Mills, NY 10930 0 0 $0
Hillburn, NY 10931 0 0 $0
Howells, NY 10932 0 0 $0
Johnson, NY 10933 0 0 $0
Middletown, NY 10940 3 1,523 $692,673,000
Middletown, NY 10941 2 4,099 $729,793,000
Middletown, NY 10943 0 0 $0
Monroe, NY 10949 0 0 $0
Monroe, NY 10950 0 0 $0
Monsey, NY 10952 0 0 $0
Mountainville, NY 10953 0 0 $0
Nanuet, NY 10954 2 97 $40,522,000
New City, NY 10956 0 0 $0
New Hampton, NY 10958 0 0 $0
New Milford, NY 10959 0 0 $0
Nyack, NY 10960 0 0 $0
Orangeburg, NY 10962 1 1,791 $337,536,000
Otisville, NY 10963 0 0 $0
Palisades, NY 10964 0 0 $0
Pearl River, NY 10965 1 764 $131,039,000
Piermont, NY 10968 0 0 $0
Pine Island, NY 10969 0 0 $0
Pomona, NY 10970 0 0 $0
Slate Hill, NY 10973 0 0 $0
Sloatsburg, NY 10974 0 0 $0
Southfields, NY 10975 0 0 $0
Sparkill, NY 10976 0 0 $0
Spring Valley, NY 10977 2 18,465 $6,675,126,000
Sterling Forest, NY 10979 0 0 $0
Stony Point, NY 10980 0 0 $0
Sugar Loaf, NY 10981 0 0 $0
Tallman, NY 10982 0 0 $0
Tappan, NY 10983 0 0 $0
Thiells, NY 10984 0 0 $0
Thompson Ridge, NY 10985 0 0 $0
Tomkins Cove, NY 10986 0 0 $0
Tuxedo Park, NY 10987 0 0 $0
Unionville, NY 10988 0 0 $0
Valley Cottage, NY 10989 0 0 $0
Warwick, NY 10990 0 0 $0
Washingtonville, NY 10992 0 0 $0
West Haverstraw, NY 10993 0 0 $0
West Nyack, NY 10994 0 0 $0
West Point, NY 10996 0 0 $0
West Point, NY 10997 0 0 $0
Westtown, NY 10998 0 0 $0
Floral Park, NY 11001 4 9,279 $2,539,989,000
Floral Park, NY 11002 0 0 $0
Elmont, NY 11003 1 3,428 $862,804,000
Glen Oaks, NY 11004 0 0 $0
Floral Park, NY 11005 0 0 $0
Franklin Square, NY 11010 1 898 $321,280,000
Great Neck, NY 11020 0 0 $0
Great Neck, NY 11021 14 47,842 $18,173,304,000
Great Neck, NY 11022 0 0 $0
Great Neck, NY 11023 0 0 $0
Great Neck, NY 11024 0 0 $0
Great Neck, NY 11025 0 0 $0
Great Neck, NY 11026 0 0 $0
Great Neck, NY 11027 0 0 $0
Manhasset, NY 11030 0 0 $0
New Hyde Park, NY 11040 2 6,159 $3,390,429,000
New Hyde Park, NY 11041 0 0 $0
New Hyde Park, NY 11042 6 115,922 $54,311,707,000
New Hyde Park, NY 11043 0 0 $0
New Hyde Park, NY 11044 0 0 $0
Port Washington, NY 11050 0 0 $0
Port Washington, NY 11051 0 0 $0
Port Washington, NY 11052 0 0 $0
Port Washington, NY 11053 0 0 $0
Port Washington, NY 11054 0 0 $0
Port Washington, NY 11055 0 0 $0
Inwood, NY 11096 0 0 $0
New Hyde Park, NY 11099 0 0 $0
Long Island City, NY 11101 2 33,627 $13,052,809,000
Astoria, NY 11102 1 167 $244,434,000
Astoria, NY 11103 2 11,509 $4,293,327,000
Sunnyside, NY 11104 0 0 $0
Astoria, NY 11105 0 0 $0
Astoria, NY 11106 3 20,591 $9,299,721,000
Long Island City, NY 11109 0 0 $0
Long Island City, NY 11120 8 4,920,145 $1,218,071,089,000
Brooklyn, NY 11201 6 168,781 $37,413,414,000
Brooklyn, NY 11202 0 0 $0
Brooklyn, NY 11203 0 0 $0
Brooklyn, NY 11204 0 0 $0
Brooklyn, NY 11205 0 0 $0
Brooklyn, NY 11206 0 0 $0
Brooklyn, NY 11207 0 0 $0
Brooklyn, NY 11208 0 0 $0
Brooklyn, NY 11209 0 0 $0
Brooklyn, NY 11210 3 55,205 $25,165,541,000
Brooklyn, NY 11211 2 4,010 $5,574,921,000
Brooklyn, NY 11212 0 0 $0
Brooklyn, NY 11213 0 0 $0
Brooklyn, NY 11214 1 170 $62,261,000
Brooklyn, NY 11215 2 449 $157,880,000
Brooklyn, NY 11216 0 0 $0
Brooklyn, NY 11217 0 0 $0
Brooklyn, NY 11218 0 0 $0
Brooklyn, NY 11219 0 0 $0
Brooklyn, NY 11220 0 0 $0
Brooklyn, NY 11221 0 0 $0
Brooklyn, NY 11222 1 19,178 $4,916,272,000
Brooklyn, NY 11223 0 0 $0
Brooklyn, NY 11224 1 221 $73,082,000
Brooklyn, NY 11225 0 0 $0
Brooklyn, NY 11226 0 0 $0
Brooklyn, NY 11228 0 0 $0
Brooklyn, NY 11229 0 0 $0
Brooklyn, NY 11230 2 3,824 $795,542,000
Brooklyn, NY 11231 0 0 $0
Brooklyn, NY 11232 1 9,492 $3,285,214,000
Brooklyn, NY 11233 0 0 $0
Brooklyn, NY 11234 0 0 $0
Brooklyn, NY 11235 0 0 $0
Brooklyn, NY 11236 0 0 $0
Brooklyn, NY 11237 0 0 $0
Brooklyn, NY 11238 0 0 $0
Brooklyn, NY 11239 0 0 $0
Brooklyn, NY 11240 0 0 $0
Brooklyn, NY 11241 0 0 $0
Brooklyn, NY 11242 0 0 $0
Brooklyn, NY 11243 0 0 $0
Brooklyn, NY 11244 0 0 $0
Brooklyn, NY 11245 0 0 $0
Brooklyn, NY 11247 0 0 $0
Brooklyn, NY 11248 0 0 $0
Brooklyn, NY 11249 0 0 $0
Brooklyn, NY 11251 0 0 $0
Brooklyn, NY 11252 0 0 $0
Brooklyn, NY 11254 0 0 $0
Brooklyn, NY 11255 0 0 $0
Brooklyn, NY 11256 0 0 $0
Flushing, NY 11351 1 93 $18,277,000
Flushing, NY 11352 0 0 $0
Flushing, NY 11354 7 50,351 $19,377,305,000
Flushing, NY 11355 3 350 $1,424,502,000
College Point, NY 11356 0 0 $0
Whitestone, NY 11357 1 715 $222,954,000
Flushing, NY 11358 0 0 $0
Bayside, NY 11359 0 0 $0
Bayside, NY 11360 0 0 $0
Bayside, NY 11361 0 0 $0
Little Neck, NY 11362 0 0 $0
Little Neck, NY 11363 0 0 $0
Oakland Gardens, NY 11364 0 0 $0
Fresh Meadows, NY 11365 0 0 $0
Fresh Meadows, NY 11366 0 0 $0
Flushing, NY 11367 0 0 $0
Corona, NY 11368 0 0 $0
East Elmhurst, NY 11369 0 0 $0
East Elmhurst, NY 11370 0 0 $0
Flushing, NY 11371 0 0 $0
Jackson Heights, NY 11372 0 0 $0
Elmhurst, NY 11373 0 0 $0
Rego Park, NY 11374 1 38 $12,016,000
Forest Hills, NY 11375 0 0 $0
Woodside, NY 11377 0 0 $0
Maspeth, NY 11378 2 8,979 $4,055,595,000
Middle Village, NY 11379 4 1,681 $721,176,000
Elmhurst, NY 11380 0 0 $0
Flushing, NY 11381 0 0 $0
Ridgewood, NY 11385 1 22,344 $14,366,846,000
Ridgewood, NY 11386 0 0 $0
Flushing, NY 11390 0 0 $0
Jamaica, NY 11405 0 0 $0
Cambria Heights, NY 11411 0 0 $0
Saint Albans, NY 11412 0 0 $0
Springfield Gardens, NY 11413 0 0 $0
Howard Beach, NY 11414 0 0 $0
Kew Gardens, NY 11415 0 0 $0
Ozone Park, NY 11416 0 0 $0
Ozone Park, NY 11417 0 0 $0
Richmond Hill, NY 11418 1 88 $22,956,000
South Richmond Hill, NY 11419 0 0 $0
South Ozone Park, NY 11420 0 0 $0
Woodhaven, NY 11421 2 1,095 $369,002,000
Rosedale, NY 11422 0 0 $0
Hollis, NY 11423 0 0 $0
Jamaica, NY 11424 0 0 $0
Jamaica, NY 11425 0 0 $0
Bellerose, NY 11426 0 0 $0
Queens Village, NY 11427 0 0 $0
Queens Village, NY 11428 1 336 $34,754,000
Queens Village, NY 11429 0 0 $0
Jamaica, NY 11430 0 0 $0
Jamaica, NY 11431 0 0 $0
Jamaica, NY 11432 1 1,010 $286,082,000
Jamaica, NY 11433 0 0 $0
Jamaica, NY 11434 0 0 $0
Jamaica, NY 11435 1 1,664 $528,718,000
Jamaica, NY 11436 0 0 $0
Jamaica, NY 11439 0 0 $0
Jamaica, NY 11451 0 0 $0
Jamaica, NY 11499 0 0 $0
Mineola, NY 11501 3 14,595 $8,344,142,000
Albertson, NY 11507 0 0 $0
Atlantic Beach, NY 11509 0 0 $0
Baldwin, NY 11510 1 235 $57,093,000
Carle Place, NY 11514 3 2,555 $780,318,000
Cedarhurst, NY 11516 0 0 $0
East Rockaway, NY 11518 0 0 $0
Freeport, NY 11520 0 0 $0
Garden City, NY 11530 9 85,749 $27,322,242,000
Garden City, NY 11531 0 0 $0
Garden City, NY 11535 0 0 $0
Garden City, NY 11536 0 0 $0
Glen Cove, NY 11542 3 1,287 $4,406,165,000
Glen Head, NY 11545 1 7,763 $4,915,764,000
Glenwood Landing, NY 11547 0 0 $0
Greenvale, NY 11548 1 25,725 $5,072,692,000
Hempstead, NY 11549 0 0 $0
Hempstead, NY 11550 0 0 $0
Hempstead, NY 11551 0 0 $0
West Hempstead, NY 11552 0 0 $0
Uniondale, NY 11553 3 7,712 $41,167,408,000
East Meadow, NY 11554 3 39,153 $11,243,980,000
Uniondale, NY 11555 0 0 $0
Uniondale, NY 11556 2 6,489 $4,679,498,000
Hewlett, NY 11557 0 0 $0
Island Park, NY 11558 0 0 $0
Lawrence, NY 11559 0 0 $0
Locust Valley, NY 11560 0 0 $0
Long Beach, NY 11561 0 0 $0
Lynbrook, NY 11563 0 0 $0
Malverne, NY 11565 0 0 $0
Merrick, NY 11566 0 0 $0
Old Westbury, NY 11568 0 0 $0
Point Lookout, NY 11569 0 0 $0
Rockville Centre, NY 11570 1 641 $153,862,000
Rockville Centre, NY 11571 0 0 $0
Oceanside, NY 11572 2 2,258 $418,440,000
Roosevelt, NY 11575 0 0 $0
Roslyn, NY 11576 0 0 $0
Roslyn Heights, NY 11577 0 0 $0
Sea Cliff, NY 11579 0 0 $0
Valley Stream, NY 11580 2 2,323 $627,363,000
Valley Stream, NY 11581 0 0 $0
Valley Stream, NY 11582 0 0 $0
Westbury, NY 11590 13 169,287 $98,148,831,000
Rockville Centre, NY 11592 0 0 $0
Westbury, NY 11594 0 0 $0
Westbury, NY 11595 0 0 $0
Williston Park, NY 11596 0 0 $0
Westbury, NY 11597 0 0 $0
Woodmere, NY 11598 0 0 $0
Garden City, NY 11599 0 0 $0
Far Rockaway, NY 11690 0 0 $0
Far Rockaway, NY 11691 0 0 $0
Arverne, NY 11692 0 0 $0
Far Rockaway, NY 11693 0 0 $0
Rockaway Park, NY 11694 0 0 $0
Far Rockaway, NY 11695 0 0 $0
Breezy Point, NY 11697 0 0 $0
Amityville, NY 11701 0 0 $0
Babylon, NY 11702 0 0 $0
North Babylon, NY 11703 1 2,347 $679,992,000
West Babylon, NY 11704 0 0 $0
Bayport, NY 11705 0 0 $0
Bay Shore, NY 11706 1 7,326 $2,959,829,000
West Babylon, NY 11707 0 0 $0
Amityville, NY 11708 0 0 $0
Bayville, NY 11709 0 0 $0
Bellmore, NY 11710 1 7,257 $2,513,080,000
Bellport, NY 11713 0 0 $0
Bethpage, NY 11714 1 156,269 $39,020,328,000
Blue Point, NY 11715 0 0 $0
Bohemia, NY 11716 1 2,917 $695,609,000
Brentwood, NY 11717 0 0 $0
Brightwaters, NY 11718 0 0 $0
Brookhaven, NY 11719 0 0 $0
Centereach, NY 11720 0 0 $0
Centerport, NY 11721 0 0 $0
Central Islip, NY 11722 0 0 $0
Cold Spring Harbor, NY 11724 0 0 $0
Commack, NY 11725 0 0 $0
Copiague, NY 11726 0 0 $0
Coram, NY 11727 0 0 $0
Deer Park, NY 11729 0 0 $0
East Islip, NY 11730 0 0 $0
East Northport, NY 11731 0 0 $0
East Norwich, NY 11732 0 0 $0
East Setauket, NY 11733 0 0 $0
Farmingdale, NY 11735 1 7,321 $2,685,772,000
Farmingdale, NY 11736 0 0 $0
Farmingdale, NY 11737 0 0 $0
Farmingville, NY 11738 0 0 $0
Great River, NY 11739 0 0 $0
Greenlawn, NY 11740 0 0 $0
Holbrook, NY 11741 0 0 $0
Holtsville, NY 11742 0 0 $0
Huntington, NY 11743 0 0 $0
Huntington Station, NY 11746 1 4,097 $1,124,518,000
Melville, NY 11747 25 1,932,083 $439,062,402,000
Islandia, NY 11749 3 397 $534,193,000
Huntington Station, NY 11750 0 0 $0
Islip, NY 11751 0 0 $0
Islip Terrace, NY 11752 0 0 $0
Jericho, NY 11753 9 343,383 $101,904,112,000
Kings Park, NY 11754 0 0 $0
Lake Grove, NY 11755 0 0 $0
Levittown, NY 11756 2 45,634 $13,854,870,000
Lindenhurst, NY 11757 0 0 $0
Massapequa, NY 11758 0 0 $0
Islandia, NY 11760 0 0 $0
Massapequa Park, NY 11762 0 0 $0
Medford, NY 11763 1 20,273 $2,641,741,000
Miller Place, NY 11764 0 0 $0
Mill Neck, NY 11765 0 0 $0
Mount Sinai, NY 11766 0 0 $0
Nesconset, NY 11767 0 0 $0
Northport, NY 11768 0 0 $0
Oakdale, NY 11769 0 0 $0
Ocean Beach, NY 11770 0 0 $0
Oyster Bay, NY 11771 0 0 $0
Patchogue, NY 11772 3 21,741 $5,978,436,000
Syosset, NY 11773 0 0 $0
Farmingdale, NY 11774 0 0 $0
Melville, NY 11775 0 0 $0
Port Jefferson Station, NY 11776 0 0 $0
Port Jefferson, NY 11777 0 0 $0
Rocky Point, NY 11778 0 0 $0
Ronkonkoma, NY 11779 2 12,472 $3,899,527,000
Saint James, NY 11780 0 0 $0
Sayville, NY 11782 0 0 $0
Seaford, NY 11783 0 0 $0
Selden, NY 11784 0 0 $0
Shoreham, NY 11786 0 0 $0
Smithtown, NY 11787 0 0 $0
Hauppauge, NY 11788 7 103,862 $20,121,617,000
Sound Beach, NY 11789 0 0 $0
Stony Brook, NY 11790 0 0 $0
Syosset, NY 11791 2 27,260 $6,841,677,000
Wading River, NY 11792 0 0 $0
Wantagh, NY 11793 0 0 $0
Stony Brook, NY 11794 0 0 $0
West Islip, NY 11795 0 0 $0
West Sayville, NY 11796 0 0 $0
Woodbury, NY 11797 2 839,089 $126,050,088,000
Wyandanch, NY 11798 0 0 $0
Hicksville, NY 11801 1 3 $495,000
Hicksville, NY 11802 0 0 $0
Plainview, NY 11803 1 1,321 $451,994,000
Old Bethpage, NY 11804 0 0 $0
Hicksville, NY 11815 0 0 $0
Hicksville, NY 11819 0 0 $0
Jericho, NY 11853 0 0 $0
Hicksville, NY 11854 0 0 $0
Hicksville, NY 11855 0 0 $0
Riverhead, NY 11901 1 5,369 $1,157,169,000
Amagansett, NY 11930 0 0 $0
Aquebogue, NY 11931 0 0 $0
Bridgehampton, NY 11932 3 3,604 $4,192,970,000
Calverton, NY 11933 0 0 $0
Center Moriches, NY 11934 0 0 $0
Cutchogue, NY 11935 0 0 $0
East Hampton, NY 11937 0 0 $0
East Marion, NY 11939 0 0 $0
East Moriches, NY 11940 0 0 $0
Eastport, NY 11941 0 0 $0
East Quogue, NY 11942 0 0 $0
Greenport, NY 11944 0 0 $0
Hampton Bays, NY 11946 0 0 $0
Jamesport, NY 11947 0 0 $0
Laurel, NY 11948 0 0 $0
Manorville, NY 11949 0 0 $0
Mastic, NY 11950 0 0 $0
Mastic Beach, NY 11951 0 0 $0
Mattituck, NY 11952 0 0 $0
Middle Island, NY 11953 0 0 $0
Montauk, NY 11954 0 0 $0
Moriches, NY 11955 0 0 $0
New Suffolk, NY 11956 0 0 $0
Orient, NY 11957 0 0 $0
Peconic, NY 11958 0 0 $0
Quogue, NY 11959 0 0 $0
Remsenburg, NY 11960 0 0 $0
Ridge, NY 11961 0 0 $0
Sagaponack, NY 11962 0 0 $0
Sag Harbor, NY 11963 0 0 $0
Shelter Island, NY 11964 0 0 $0
Shelter Island Heights, NY 11965 0 0 $0
Shirley, NY 11967 0 0 $0
Southampton, NY 11968 0 0 $0
Southampton, NY 11969 0 0 $0
South Jamesport, NY 11970 0 0 $0
Southold, NY 11971 0 0 $0
Speonk, NY 11972 0 0 $0
Upton, NY 11973 0 0 $0
Wainscott, NY 11975 0 0 $0
Water Mill, NY 11976 0 0 $0
Westhampton, NY 11977 0 0 $0
Westhampton Beach, NY 11978 0 0 $0
Yaphank, NY 11980 0 0 $0
Alcove, NY 12007 0 0 $0
Alplaus, NY 12008 0 0 $0
Altamont, NY 12009 0 0 $0
Amsterdam, NY 12010 0 0 $0
Athens, NY 12015 0 0 $0
Auriesville, NY 12016 0 0 $0
Austerlitz, NY 12017 0 0 $0
Averill Park, NY 12018 0 0 $0
Ballston Lake, NY 12019 0 0 $0
Ballston Spa, NY 12020 2 11,992 $1,687,962,000
Berlin, NY 12022 0 0 $0
Berne, NY 12023 0 0 $0
Brainard, NY 12024 0 0 $0
Broadalbin, NY 12025 0 0 $0
Burnt Hills, NY 12027 0 0 $0
Buskirk, NY 12028 0 0 $0
Canaan, NY 12029 0 0 $0
Carlisle, NY 12031 0 0 $0
Caroga Lake, NY 12032 0 0 $0
Castleton on Hudson, NY 12033 0 0 $0
Central Bridge, NY 12035 0 0 $0
Charlotteville, NY 12036 0 0 $0
Chatham, NY 12037 0 0 $0
Cherry Plain, NY 12040 0 0 $0
Clarksville, NY 12041 0 0 $0
Climax, NY 12042 0 0 $0
Cobleskill, NY 12043 1 1,789 $193,476,000
Coeymans, NY 12045 0 0 $0
Coeymans Hollow, NY 12046 0 0 $0
Cohoes, NY 12047 2 16,767 $2,435,112,000
Columbiaville, NY 12050 0 0 $0
Coxsackie, NY 12051 1 4,968 $765,048,000
Cropseyville, NY 12052 0 0 $0
Delanson, NY 12053 0 0 $0
Delmar, NY 12054 0 0 $0
Dormansville, NY 12055 0 0 $0
Duanesburg, NY 12056 0 0 $0
Eagle Bridge, NY 12057 0 0 $0
Earlton, NY 12058 0 0 $0
East Berne, NY 12059 0 0 $0
East Chatham, NY 12060 0 0 $0
East Greenbush, NY 12061 0 0 $0
East Nassau, NY 12062 0 0 $0
East Schodack, NY 12063 0 0 $0
East Worcester, NY 12064 0 0 $0
Clifton Park, NY 12065 3 10,289 $1,966,326,000
Esperance, NY 12066 0 0 $0
Feura Bush, NY 12067 0 0 $0
Fonda, NY 12068 0 0 $0
Fort Hunter, NY 12069 0 0 $0
Fort Johnson, NY 12070 0 0 $0
Fultonham, NY 12071 0 0 $0
Fultonville, NY 12072 0 0 $0
Gallupville, NY 12073 0 0 $0
Galway, NY 12074 0 0 $0
Ghent, NY 12075 0 0 $0
Gilboa, NY 12076 0 0 $0
Glenmont, NY 12077 0 0 $0
Gloversville, NY 12078 2 9,312 $738,504,000
Grafton, NY 12082 0 0 $0
Greenville, NY 12083 0 0 $0
Guilderland, NY 12084 0 0 $0
Guilderland Center, NY 12085 0 0 $0
Hagaman, NY 12086 0 0 $0
Hannacroix, NY 12087 0 0 $0
Hoosick, NY 12089 0 0 $0
Hoosick Falls, NY 12090 0 0 $0
Howes Cave, NY 12092 0 0 $0
Jefferson, NY 12093 0 0 $0
Johnsonville, NY 12094 0 0 $0
Johnstown, NY 12095 0 0 $0
Kinderhook, NY 12106 1 1,247 $299,421,000
Knox, NY 12107 0 0 $0
Lake Pleasant, NY 12108 0 0 $0
Latham, NY 12110 2 32,050 $4,755,967,000
Malden Bridge, NY 12115 0 0 $0
Maryland, NY 12116 0 0 $0
Mayfield, NY 12117 0 0 $0
Mechanicville, NY 12118 0 0 $0
Medusa, NY 12120 0 0 $0
Melrose, NY 12121 0 0 $0
Middleburgh, NY 12122 0 0 $0
Nassau, NY 12123 0 0 $0
New Baltimore, NY 12124 0 0 $0
New Lebanon, NY 12125 0 0 $0
Newtonville, NY 12128 0 0 $0
Niverville, NY 12130 0 0 $0
North Blenheim, NY 12131 0 0 $0
North Chatham, NY 12132 0 0 $0
North Hoosick, NY 12133 0 0 $0
Northville, NY 12134 0 0 $0
Old Chatham, NY 12136 0 0 $0
Pattersonville, NY 12137 0 0 $0
Petersburg, NY 12138 0 0 $0
Piseco, NY 12139 0 0 $0
Poestenkill, NY 12140 0 0 $0
Quaker Street, NY 12141 0 0 $0
Ravena, NY 12143 0 0 $0
Rensselaer, NY 12144 0 0 $0
Rensselaerville, NY 12147 0 0 $0
Rexford, NY 12148 0 0 $0
Richmondville, NY 12149 0 0 $0
Rotterdam Junction, NY 12150 0 0 $0
Round Lake, NY 12151 0 0 $0
Sand Lake, NY 12153 0 0 $0
Schaghticoke, NY 12154 0 0 $0
Schenevus, NY 12155 0 0 $0
Schodack Landing, NY 12156 0 0 $0
Schoharie, NY 12157 0 0 $0
Selkirk, NY 12158 0 0 $0
Slingerlands, NY 12159 0 0 $0
Sloansville, NY 12160 0 0 $0
South Bethlehem, NY 12161 0 0 $0
Speculator, NY 12164 0 0 $0
Spencertown, NY 12165 0 0 $0
Sprakers, NY 12166 0 0 $0
Stamford, NY 12167 0 0 $0
Stephentown, NY 12168 0 0 $0
Stephentown, NY 12169 0 0 $0
Stillwater, NY 12170 0 0 $0
Stottville, NY 12172 0 0 $0
Stuyvesant, NY 12173 0 0 $0
Stuyvesant Falls, NY 12174 0 0 $0
Summit, NY 12175 0 0 $0
Surprise, NY 12176 0 0 $0
Tribes Hill, NY 12177 0 0 $0
Troy, NY 12180 2 1,664 $117,778,000
Troy, NY 12181 0 0 $0
Troy, NY 12182 0 0 $0
Troy, NY 12183 0 0 $0
Valatie, NY 12184 0 0 $0
Valley Falls, NY 12185 0 0 $0
Voorheesville, NY 12186 0 0 $0
Warnerville, NY 12187 0 0 $0
Waterford, NY 12188 0 0 $0
Watervliet, NY 12189 0 0 $0
Wells, NY 12190 0 0 $0
West Coxsackie, NY 12192 0 0 $0
Westerlo, NY 12193 0 0 $0
West Fulton, NY 12194 0 0 $0
West Lebanon, NY 12195 0 0 $0
West Sand Lake, NY 12196 0 0 $0
Worcester, NY 12197 0 0 $0
Wynantskill, NY 12198 0 0 $0
Albany, NY 12201 0 0 $0
Albany, NY 12202 0 0 $0
Albany, NY 12203 0 0 $0
Albany, NY 12204 0 0 $0
Albany, NY 12205 8 315,446 $59,090,977,000
Albany, NY 12206 2 104,427 $13,853,449,000
Albany, NY 12207 0 0 $0
Albany, NY 12208 0 0 $0
Albany, NY 12209 0 0 $0
Albany, NY 12210 0 0 $0
Albany, NY 12211 2 11,023 $1,858,392,000
Albany, NY 12212 0 0 $0
Albany, NY 12214 0 0 $0
Albany, NY 12220 0 0 $0
Albany, NY 12222 0 0 $0
Albany, NY 12223 0 0 $0
Albany, NY 12224 0 0 $0
Albany, NY 12225 0 0 $0
Albany, NY 12226 0 0 $0
Albany, NY 12227 0 0 $0
Albany, NY 12228 0 0 $0
Albany, NY 12229 0 0 $0
Albany, NY 12230 0 0 $0
Albany, NY 12231 0 0 $0
Albany, NY 12232 0 0 $0
Albany, NY 12233 0 0 $0
Albany, NY 12234 0 0 $0
Albany, NY 12235 0 0 $0
Albany, NY 12236 0 0 $0
Albany, NY 12237 0 0 $0
Albany, NY 12238 0 0 $0
Albany, NY 12239 0 0 $0
Albany, NY 12240 0 0 $0
Albany, NY 12241 0 0 $0
Albany, NY 12242 0 0 $0
Albany, NY 12243 0 0 $0
Albany, NY 12244 0 0 $0
Albany, NY 12245 0 0 $0
Albany, NY 12246 0 0 $0
Albany, NY 12247 0 0 $0
Albany, NY 12248 0 0 $0
Albany, NY 12249 0 0 $0
Albany, NY 12250 0 0 $0
Albany, NY 12252 0 0 $0
Albany, NY 12255 0 0 $0
Albany, NY 12256 0 0 $0
Albany, NY 12257 0 0 $0
Albany, NY 12260 0 0 $0
Albany, NY 12261 0 0 $0
Albany, NY 12288 0 0 $0
Schenectady, NY 12301 0 0 $0
Schenectady, NY 12302 3 33,506 $4,848,056,000
Schenectady, NY 12303 0 0 $0
Schenectady, NY 12304 0 0 $0
Schenectady, NY 12305 0 0 $0
Schenectady, NY 12306 0 0 $0
Schenectady, NY 12307 0 0 $0
Schenectady, NY 12308 0 0 $0
Schenectady, NY 12309 0 0 $0
Schenectady, NY 12325 0 0 $0
Schenectady, NY 12345 0 0 $0
Kingston, NY 12401 7 53,562 $9,912,470,000
Kingston, NY 12402 0 0 $0
Accord, NY 12404 0 0 $0
Acra, NY 12405 0 0 $0
Arkville, NY 12406 0 0 $0
Ashland, NY 12407 0 0 $0
Bearsville, NY 12409 0 0 $0
Big Indian, NY 12410 0 0 $0
Bloomington, NY 12411 0 0 $0
Boiceville, NY 12412 0 0 $0
Cairo, NY 12413 0 0 $0
Catskill, NY 12414 3 11,455 $1,819,455,000
Chichester, NY 12416 0 0 $0
Connelly, NY 12417 0 0 $0
Cornwallville, NY 12418 0 0 $0
Cottekill, NY 12419 0 0 $0
Cragsmoor, NY 12420 0 0 $0
Denver, NY 12421 0 0 $0
Durham, NY 12422 0 0 $0
East Durham, NY 12423 0 0 $0
East Jewett, NY 12424 0 0 $0
Elka Park, NY 12427 0 0 $0
Ellenville, NY 12428 1 49 $4,067,000
Esopus, NY 12429 0 0 $0
Fleischmanns, NY 12430 0 0 $0
Freehold, NY 12431 0 0 $0
Glasco, NY 12432 0 0 $0
Glenford, NY 12433 0 0 $0
Grand Gorge, NY 12434 0 0 $0
Greenfield Park, NY 12435 0 0 $0
Haines Falls, NY 12436 0 0 $0
Halcottsville, NY 12438 0 0 $0
Hensonville, NY 12439 0 0 $0
High Falls, NY 12440 0 0 $0
Highmount, NY 12441 0 0 $0
Hunter, NY 12442 0 0 $0
Hurley, NY 12443 0 0 $0
Jewett, NY 12444 0 0 $0
Kerhonkson, NY 12446 0 0 $0
Lake Hill, NY 12448 0 0 $0
Lake Katrine, NY 12449 0 0 $0
Lanesville, NY 12450 0 0 $0
Leeds, NY 12451 0 0 $0
Lexington, NY 12452 0 0 $0
Malden on Hudson, NY 12453 0 0 $0
Maplecrest, NY 12454 0 0 $0
Margaretville, NY 12455 0 0 $0
Mount Marion, NY 12456 0 0 $0
Mount Tremper, NY 12457 0 0 $0
Napanoch, NY 12458 1 475 $36,919,000
New Kingston, NY 12459 0 0 $0
Oak Hill, NY 12460 0 0 $0
Olivebridge, NY 12461 0 0 $0
Palenville, NY 12463 0 0 $0
Phoenicia, NY 12464 0 0 $0
Pine Hill, NY 12465 0 0 $0
Port Ewen, NY 12466 0 0 $0
Prattsville, NY 12468 0 0 $0
Preston Hollow, NY 12469 0 0 $0
Purling, NY 12470 0 0 $0
Rifton, NY 12471 0 0 $0
Rosendale, NY 12472 0 0 $0
Round Top, NY 12473 0 0 $0
Roxbury, NY 12474 0 0 $0
Ruby, NY 12475 0 0 $0
Saugerties, NY 12477 1 2,363 $484,765,000
Shandaken, NY 12480 0 0 $0
Shokan, NY 12481 0 0 $0
South Cairo, NY 12482 0 0 $0
Spring Glen, NY 12483 0 0 $0
Stone Ridge, NY 12484 0 0 $0
Tannersville, NY 12485 0 0 $0
Tillson, NY 12486 0 0 $0
Ulster Park, NY 12487 0 0 $0
Wawarsing, NY 12489 0 0 $0
West Camp, NY 12490 0 0 $0
West Hurley, NY 12491 0 0 $0
West Kill, NY 12492 0 0 $0
West Park, NY 12493 0 0 $0
West Shokan, NY 12494 0 0 $0
Willow, NY 12495 0 0 $0
Windham, NY 12496 0 0 $0
Woodstock, NY 12498 0 0 $0
Amenia, NY 12501 0 0 $0
Ancram, NY 12502 0 0 $0
Ancramdale, NY 12503 0 0 $0
Annandale on Hudson, NY 12504 0 0 $0
Bangall, NY 12506 0 0 $0
Barrytown, NY 12507 0 0 $0
Beacon, NY 12508 0 0 $0
Billings, NY 12510 0 0 $0
Castle Point, NY 12511 0 0 $0
Chelsea, NY 12512 0 0 $0
Claverack, NY 12513 0 0 $0
Clinton Corners, NY 12514 0 0 $0
Clintondale, NY 12515 0 0 $0
Copake, NY 12516 0 0 $0
Copake Falls, NY 12517 0 0 $0
Cornwall, NY 12518 0 0 $0
Cornwall on Hudson, NY 12520 0 0 $0
Craryville, NY 12521 0 0 $0
Dover Plains, NY 12522 0 0 $0
Elizaville, NY 12523 0 0 $0
Fishkill, NY 12524 0 0 $0
Gardiner, NY 12525 0 0 $0
Germantown, NY 12526 0 0 $0
Glenham, NY 12527 0 0 $0
Highland, NY 12528 0 0 $0
Hillsdale, NY 12529 0 0 $0
Hollowville, NY 12530 0 0 $0
Holmes, NY 12531 0 0 $0
Hopewell Junction, NY 12533 1 201 $55,635,000
Hudson, NY 12534 1 4,429 $519,514,000
Hughsonville, NY 12537 0 0 $0
Hyde Park, NY 12538 0 0 $0
Lagrangeville, NY 12540 0 0 $0
Livingston, NY 12541 0 0 $0
Marlboro, NY 12542 0 0 $0
Maybrook, NY 12543 0 0 $0
Mellenville, NY 12544 0 0 $0
Millbrook, NY 12545 1 716 $162,182,000
Millerton, NY 12546 0 0 $0
Milton, NY 12547 0 0 $0
Modena, NY 12548 0 0 $0
Montgomery, NY 12549 3 7,003 $1,485,963,000
Newburgh, NY 12550 2 854 $429,885,000
Newburgh, NY 12551 0 0 $0
Newburgh, NY 12552 0 0 $0
New Windsor, NY 12553 0 0 $0
Newburgh, NY 12555 0 0 $0
New Paltz, NY 12561 0 0 $0
Patterson, NY 12563 0 0 $0
Pawling, NY 12564 0 0 $0
Philmont, NY 12565 0 0 $0
Pine Bush, NY 12566 0 0 $0
Pine Plains, NY 12567 1 160 $34,602,000
Plattekill, NY 12568 0 0 $0
Pleasant Valley, NY 12569 0 0 $0
Poughquag, NY 12570 0 0 $0
Red Hook, NY 12571 0 0 $0
Rhinebeck, NY 12572 0 0 $0
Rhinecliff, NY 12574 0 0 $0
Rock Tavern, NY 12575 0 0 $0
Salisbury Mills, NY 12577 0 0 $0
Salt Point, NY 12578 0 0 $0
Staatsburg, NY 12580 0 0 $0
Stanfordville, NY 12581 0 0 $0
Stormville, NY 12582 0 0 $0
Tivoli, NY 12583 0 0 $0
Vails Gate, NY 12584 0 0 $0
Verbank, NY 12585 0 0 $0
Walden, NY 12586 2 3,199 $633,456,000
Walker Valley, NY 12588 0 0 $0
Wallkill, NY 12589 2 2,639 $597,198,000
Wappingers Falls, NY 12590 0 0 $0
Wassaic, NY 12592 0 0 $0
West Copake, NY 12593 0 0 $0
Wingdale, NY 12594 0 0 $0
Poughkeepsie, NY 12601 3 6,674 $1,222,390,000
Poughkeepsie, NY 12602 1 82,257 $12,110,112,000
Poughkeepsie, NY 12603 2 6,064 $1,145,831,000
Poughkeepsie, NY 12604 0 0 $0
Monticello, NY 12701 0 0 $0
Barryville, NY 12719 0 0 $0
Bethel, NY 12720 0 0 $0
Bloomingburg, NY 12721 0 0 $0
Burlingham, NY 12722 0 0 $0
Callicoon, NY 12723 0 0 $0
Callicoon Center, NY 12724 0 0 $0
Claryville, NY 12725 0 0 $0
Cochecton, NY 12726 0 0 $0
Cochecton Center, NY 12727 0 0 $0
Cuddebackville, NY 12729 0 0 $0
Eldred, NY 12732 0 0 $0
Fallsburg, NY 12733 0 0 $0
Ferndale, NY 12734 0 0 $0
Fremont Center, NY 12736 0 0 $0
Glen Spey, NY 12737 0 0 $0
Glen Wild, NY 12738 0 0 $0
Grahamsville, NY 12740 0 0 $0
Hankins, NY 12741 0 0 $0
Harris, NY 12742 0 0 $0
Highland Lake, NY 12743 0 0 $0
Hortonville, NY 12745 0 0 $0
Huguenot, NY 12746 0 0 $0
Hurleyville, NY 12747 0 0 $0
Jeffersonville, NY 12748 1 1,733 $310,609,000
Kauneonga Lake, NY 12749 0 0 $0
Kenoza Lake, NY 12750 0 0 $0
Kiamesha Lake, NY 12751 0 0 $0
Lake Huntington, NY 12752 0 0 $0
Liberty, NY 12754 0 0 $0
Livingston Manor, NY 12758 0 0 $0
Loch Sheldrake, NY 12759 0 0 $0
Long Eddy, NY 12760 0 0 $0
Mongaup Valley, NY 12762 0 0 $0
Mountain Dale, NY 12763 0 0 $0
Narrowsburg, NY 12764 0 0 $0
Neversink, NY 12765 0 0 $0
North Branch, NY 12766 0 0 $0
Obernburg, NY 12767 0 0 $0
Parksville, NY 12768 0 0 $0
Phillipsport, NY 12769 0 0 $0
Pond Eddy, NY 12770 0 0 $0
Port Jervis, NY 12771 0 0 $0
Rock Hill, NY 12775 0 0 $0
Roscoe, NY 12776 0 0 $0
Forestburgh, NY 12777 0 0 $0
Smallwood, NY 12778 0 0 $0
South Fallsburg, NY 12779 0 0 $0
Sparrow Bush, NY 12780 0 0 $0
Summitville, NY 12781 0 0 $0
Sundown, NY 12782 0 0 $0
Swan Lake, NY 12783 0 0 $0
Thompsonville, NY 12784 0 0 $0
Westbrookville, NY 12785 0 0 $0
White Lake, NY 12786 0 0 $0
White Sulphur Springs, NY 12787 0 0 $0
Woodbourne, NY 12788 0 0 $0
Woodridge, NY 12789 0 0 $0
Wurtsboro, NY 12790 0 0 $0
Youngsville, NY 12791 0 0 $0
Yulan, NY 12792 0 0 $0
Glens Falls, NY 12801 1 20,985 $2,798,041,000
South Glens Falls, NY 12803 0 0 $0
Queensbury, NY 12804 0 0 $0
Adirondack, NY 12808 0 0 $0
Argyle, NY 12809 0 0 $0
Athol, NY 12810 0 0 $0
Bakers Mills, NY 12811 0 0 $0
Blue Mountain Lake, NY 12812 0 0 $0
Bolton Landing, NY 12814 0 0 $0
Brant Lake, NY 12815 0 0 $0
Cambridge, NY 12816 0 0 $0
Chestertown, NY 12817 0 0 $0
Clemons, NY 12819 0 0 $0
Cleverdale, NY 12820 0 0 $0
Comstock, NY 12821 0 0 $0
Corinth, NY 12822 1 6,392 $642,350,000
Cossayuna, NY 12823 0 0 $0
Diamond Point, NY 12824 0 0 $0
Fort Ann, NY 12827 0 0 $0
Fort Edward, NY 12828 0 0 $0
Gansevoort, NY 12831 0 0 $0
Granville, NY 12832 0 0 $0
Greenfield Center, NY 12833 0 0 $0
Greenwich, NY 12834 0 0 $0
Hadley, NY 12835 0 0 $0
Hague, NY 12836 0 0 $0
Hampton, NY 12837 0 0 $0
Hartford, NY 12838 0 0 $0
Hudson Falls, NY 12839 0 0 $0
Huletts Landing, NY 12841 0 0 $0
Indian Lake, NY 12842 0 0 $0
Johnsburg, NY 12843 0 0 $0
Kattskill Bay, NY 12844 0 0 $0
Lake George, NY 12845 0 0 $0
Lake Luzerne, NY 12846 0 0 $0
Long Lake, NY 12847 0 0 $0
Middle Falls, NY 12848 0 0 $0
Middle Granville, NY 12849 0 0 $0
Middle Grove, NY 12850 0 0 $0
Minerva, NY 12851 0 0 $0
Newcomb, NY 12852 0 0 $0
North Creek, NY 12853 0 0 $0
North Granville, NY 12854 0 0 $0
North Hudson, NY 12855 0 0 $0
North River, NY 12856 0 0 $0
Olmstedville, NY 12857 0 0 $0
Paradox, NY 12858 0 0 $0
Porter Corners, NY 12859 0 0 $0
Pottersville, NY 12860 0 0 $0
Putnam Station, NY 12861 0 0 $0
Riparius, NY 12862 0 0 $0
Rock City Falls, NY 12863 0 0 $0
Sabael, NY 12864 0 0 $0
Salem, NY 12865 0 0 $0
Saratoga Springs, NY 12866 2 12,818 $3,154,548,000
Schroon Lake, NY 12870 0 0 $0
Schuylerville, NY 12871 0 0 $0
Severance, NY 12872 0 0 $0
Shushan, NY 12873 0 0 $0
Silver Bay, NY 12874 0 0 $0
Stony Creek, NY 12878 0 0 $0
Newcomb, NY 12879 0 0 $0
Ticonderoga, NY 12883 0 0 $0
Victory Mills, NY 12884 0 0 $0
Warrensburg, NY 12885 0 0 $0
Wevertown, NY 12886 0 0 $0
Whitehall, NY 12887 0 0 $0
Plattsburgh, NY 12901 0 0 $0
Plattsburgh, NY 12903 0 0 $0
Altona, NY 12910 0 0 $0
Keeseville, NY 12911 0 0 $0
Au Sable Forks, NY 12912 0 0 $0
Bloomingdale, NY 12913 0 0 $0
Bombay, NY 12914 0 0 $0
Brainardsville, NY 12915 0 0 $0
Brushton, NY 12916 0 0 $0
Burke, NY 12917 0 0 $0
Cadyville, NY 12918 0 0 $0
Champlain, NY 12919 0 0 $0
Chateaugay, NY 12920 0 0 $0
Chazy, NY 12921 0 0 $0
Childwold, NY 12922 0 0 $0
Churubusco, NY 12923 0 0 $0
Keeseville, NY 12924 0 0 $0
Constable, NY 12926 0 0 $0
Cranberry Lake, NY 12927 0 0 $0
Crown Point, NY 12928 0 0 $0
Dannemora, NY 12929 0 0 $0
Dickinson Center, NY 12930 0 0 $0
Elizabethtown, NY 12932 0 0 $0
Ellenburg, NY 12933 0 0 $0
Ellenburg Center, NY 12934 0 0 $0
Ellenburg Depot, NY 12935 0 0 $0
Essex, NY 12936 0 0 $0
Fort Covington, NY 12937 0 0 $0
Gabriels, NY 12939 0 0 $0
Jay, NY 12941 0 0 $0
Keene, NY 12942 0 0 $0
Keene Valley, NY 12943 0 0 $0
Keeseville, NY 12944 0 0 $0
Lake Clear, NY 12945 0 0 $0
Lake Placid, NY 12946 0 0 $0
Lawrenceville, NY 12949 0 0 $0
Lewis, NY 12950 0 0 $0
Lyon Mountain, NY 12952 0 0 $0
Malone, NY 12953 0 0 $0
Lyon Mountain, NY 12955 0 0 $0
Mineville, NY 12956 0 0 $0
Moira, NY 12957 0 0 $0
Mooers, NY 12958 0 0 $0
Mooers Forks, NY 12959 0 0 $0
Moriah, NY 12960 0 0 $0
Moriah Center, NY 12961 0 0 $0
Morrisonville, NY 12962 0 0 $0
New Russia, NY 12964 0 0 $0
Nicholville, NY 12965 0 0 $0
North Bangor, NY 12966 0 0 $0
North Lawrence, NY 12967 0 0 $0
Owls Head, NY 12969 0 0 $0
Paul Smiths, NY 12970 0 0 $0
Peru, NY 12972 0 0 $0
Piercefield, NY 12973 0 0 $0
Port Henry, NY 12974 0 0 $0
Port Kent, NY 12975 0 0 $0
Rainbow Lake, NY 12976 0 0 $0
Ray Brook, NY 12977 0 0 $0
Redford, NY 12978 0 0 $0
Rouses Point, NY 12979 0 0 $0
Saint Regis Falls, NY 12980 0 0 $0
Saranac, NY 12981 0 0 $0
Saranac Lake, NY 12983 1 615 $37,258,000
Schuyler Falls, NY 12985 0 0 $0
Tupper Lake, NY 12986 0 0 $0
Upper Jay, NY 12987 0 0 $0
Vermontville, NY 12989 0 0 $0
West Chazy, NY 12992 0 0 $0
Westport, NY 12993 0 0 $0
Whippleville, NY 12995 0 0 $0
Willsboro, NY 12996 0 0 $0
Wilmington, NY 12997 0 0 $0
Witherbee, NY 12998 0 0 $0
Apulia Station, NY 13020 0 0 $0
Auburn, NY 13021 1 956 $33,433,000
Auburn, NY 13022 0 0 $0
Auburn, NY 13024 0 0 $0
Aurora, NY 13026 0 0 $0
Baldwinsville, NY 13027 3 6,175 $663,569,000
Bernhards Bay, NY 13028 0 0 $0
Brewerton, NY 13029 0 0 $0
Bridgeport, NY 13030 0 0 $0
Camillus, NY 13031 0 0 $0
Canastota, NY 13032 0 0 $0
Cato, NY 13033 0 0 $0
Cayuga, NY 13034 0 0 $0
Cazenovia, NY 13035 0 0 $0
Central Square, NY 13036 0 0 $0
Chittenango, NY 13037 0 0 $0
Cicero, NY 13039 0 0 $0
Cincinnatus, NY 13040 0 0 $0
Clay, NY 13041 0 0 $0
Cleveland, NY 13042 0 0 $0
Clockville, NY 13043 0 0 $0
Constantia, NY 13044 0 0 $0
Cortland, NY 13045 2 2,446 $148,962,000
Delphi Falls, NY 13051 0 0 $0
De Ruyter, NY 13052 0 0 $0
Dryden, NY 13053 0 0 $0
Durhamville, NY 13054 0 0 $0
East Homer, NY 13056 0 0 $0
East Syracuse, NY 13057 7 66,445 $7,792,943,000
Elbridge, NY 13060 0 0 $0
Erieville, NY 13061 0 0 $0
Etna, NY 13062 0 0 $0
Fabius, NY 13063 0 0 $0
Fair Haven, NY 13064 0 0 $0
Fayette, NY 13065 0 0 $0
Fayetteville, NY 13066 0 0 $0
Freeville, NY 13068 0 0 $0
Fulton, NY 13069 1 6,392 $682,804,000
Genoa, NY 13071 0 0 $0
Georgetown, NY 13072 0 0 $0
Groton, NY 13073 1 3,558 $135,355,000
Hannibal, NY 13074 0 0 $0
Hastings, NY 13076 0 0 $0
Homer, NY 13077 0 0 $0
Jamesville, NY 13078 0 0 $0
Jordan, NY 13080 0 0 $0
King Ferry, NY 13081 0 0 $0
Kirkville, NY 13082 0 0 $0
Lacona, NY 13083 0 0 $0
La Fayette, NY 13084 0 0 $0
Little York, NY 13087 0 0 $0
Liverpool, NY 13088 0 0 $0
Liverpool, NY 13089 0 0 $0
Liverpool, NY 13090 0 0 $0
Locke, NY 13092 0 0 $0
Lycoming, NY 13093 0 0 $0
Mc Graw, NY 13101 0 0 $0
Mc Lean, NY 13102 0 0 $0
Mallory, NY 13103 0 0 $0
Manlius, NY 13104 0 0 $0
Maple View, NY 13107 0 0 $0
Marcellus, NY 13108 0 0 $0
Marietta, NY 13110 0 0 $0
Martville, NY 13111 0 0 $0
Memphis, NY 13112 0 0 $0
Meridian, NY 13113 0 0 $0
Mexico, NY 13114 0 0 $0
Minetto, NY 13115 0 0 $0
Minoa, NY 13116 0 0 $0
Montezuma, NY 13117 0 0 $0
Moravia, NY 13118 0 0 $0
Mottville, NY 13119 0 0 $0
Nedrow, NY 13120 0 0 $0
New Haven, NY 13121 0 0 $0
New Woodstock, NY 13122 0 0 $0
North Bay, NY 13123 0 0 $0
North Pitcher, NY 13124 0 0 $0
Oswego, NY 13126 4 8,484 $1,080,849,000
Parish, NY 13131 0 0 $0
Pennellville, NY 13132 0 0 $0
Peterboro, NY 13134 0 0 $0
Phoenix, NY 13135 0 0 $0
Pitcher, NY 13136 0 0 $0
Plainville, NY 13137 0 0 $0
Pompey, NY 13138 0 0 $0
Poplar Ridge, NY 13139 0 0 $0
Port Byron, NY 13140 0 0 $0
Preble, NY 13141 0 0 $0
Pulaski, NY 13142 0 0 $0
Red Creek, NY 13143 0 0 $0
Richland, NY 13144 0 0 $0
Sandy Creek, NY 13145 0 0 $0
Savannah, NY 13146 1 1,668 $127,046,000
Scipio Center, NY 13147 0 0 $0
Seneca Falls, NY 13148 5 5,553 $596,531,000
Skaneateles, NY 13152 0 0 $0
Skaneateles Falls, NY 13153 0 0 $0
South Butler, NY 13154 0 0 $0
South Otselic, NY 13155 0 0 $0
Sterling, NY 13156 0 0 $0
Sylvan Beach, NY 13157 0 0 $0
Truxton, NY 13158 0 0 $0
Tully, NY 13159 0 0 $0
Union Springs, NY 13160 2 289 $38,367,000
Verona Beach, NY 13162 0 0 $0
Wampsville, NY 13163 0 0 $0
Warners, NY 13164 0 0 $0
Waterloo, NY 13165 0 0 $0
Weedsport, NY 13166 0 0 $0
West Monroe, NY 13167 0 0 $0
Syracuse, NY 13201 1 101 $10,945,000
Syracuse, NY 13202 2 10,916 $1,285,088,000
Syracuse, NY 13203 0 0 $0
Syracuse, NY 13204 3 18,595 $2,062,251,000
Syracuse, NY 13205 0 0 $0
Syracuse, NY 13206 2 6,602 $738,030,000
Syracuse, NY 13207 0 0 $0
Syracuse, NY 13208 0 0 $0
Syracuse, NY 13209 2 8,572 $1,014,647,000
Syracuse, NY 13210 0 0 $0
Syracuse, NY 13211 0 0 $0
Syracuse, NY 13212 1 58,934 $6,321,799,000
Syracuse, NY 13214 0 0 $0
Syracuse, NY 13215 0 0 $0
Syracuse, NY 13217 1 100 $5,291,000
Syracuse, NY 13218 0 0 $0
Syracuse, NY 13219 2 10,322 $1,617,541,000
Syracuse, NY 13220 0 0 $0
Syracuse, NY 13221 0 0 $0
Syracuse, NY 13224 0 0 $0
Syracuse, NY 13225 0 0 $0
Syracuse, NY 13235 0 0 $0
Syracuse, NY 13244 0 0 $0
Syracuse, NY 13250 0 0 $0
Syracuse, NY 13251 0 0 $0
Syracuse, NY 13252 0 0 $0
Syracuse, NY 13261 0 0 $0
Syracuse, NY 13290 0 0 $0
Alder Creek, NY 13301 0 0 $0
Altmar, NY 13302 0 0 $0
Ava, NY 13303 0 0 $0
Barneveld, NY 13304 0 0 $0
Beaver Falls, NY 13305 0 0 $0
Blossvale, NY 13308 0 0 $0
Boonville, NY 13309 0 0 $0
Bouckville, NY 13310 0 0 $0
Brantingham, NY 13312 0 0 $0
Bridgewater, NY 13313 0 0 $0
Brookfield, NY 13314 0 0 $0
Burlington Flats, NY 13315 0 0 $0
Camden, NY 13316 0 0 $0
Canajoharie, NY 13317 0 0 $0
Cassville, NY 13318 0 0 $0
Chadwicks, NY 13319 0 0 $0
Cherry Valley, NY 13320 0 0 $0
Clark Mills, NY 13321 0 0 $0
Clayville, NY 13322 0 0 $0
Clinton, NY 13323 2 2,220 $74,265,000
Cold Brook, NY 13324 0 0 $0
Constableville, NY 13325 0 0 $0
Cooperstown, NY 13326 0 0 $0
Croghan, NY 13327 0 0 $0
Deansboro, NY 13328 0 0 $0
Dolgeville, NY 13329 0 0 $0
Eagle Bay, NY 13331 0 0 $0
Earlville, NY 13332 0 0 $0
East Springfield, NY 13333 0 0 $0
Eaton, NY 13334 0 0 $0
Edmeston, NY 13335 0 0 $0
Fly Creek, NY 13337 0 0 $0
Forestport, NY 13338 0 0 $0
Fort Plain, NY 13339 0 0 $0
Frankfort, NY 13340 0 0 $0
Franklin Springs, NY 13341 0 0 $0
Garrattsville, NY 13342 0 0 $0
Glenfield, NY 13343 0 0 $0
Greig, NY 13345 0 0 $0
Hamilton, NY 13346 0 0 $0
Hartwick, NY 13348 0 0 $0
Herkimer, NY 13350 0 0 $0
Hinckley, NY 13352 0 0 $0
Hoffmeister, NY 13353 0 0 $0
Holland Patent, NY 13354 0 0 $0
Hubbardsville, NY 13355 0 0 $0
Ilion, NY 13357 1 11 $1,385,000
Inlet, NY 13360 0 0 $0
Jordanville, NY 13361 0 0 $0
Knoxboro, NY 13362 0 0 $0
Lee Center, NY 13363 0 0 $0
Leonardsville, NY 13364 0 0 $0
Little Falls, NY 13365 0 0 $0
Lowville, NY 13367 0 0 $0
Lyons Falls, NY 13368 0 0 $0
Mc Connellsville, NY 13401 0 0 $0
Madison, NY 13402 0 0 $0
Marcy, NY 13403 0 0 $0
Martinsburg, NY 13404 0 0 $0
Middleville, NY 13406 0 0 $0
Mohawk, NY 13407 0 0 $0
Morrisville, NY 13408 0 0 $0
Munnsville, NY 13409 0 0 $0
Nelliston, NY 13410 0 0 $0
New Berlin, NY 13411 0 0 $0
New Hartford, NY 13413 3 25,494 $1,597,615,000
New Lisbon, NY 13415 0 0 $0
Newport, NY 13416 0 0 $0
New York Mills, NY 13417 0 0 $0
North Brookfield, NY 13418 0 0 $0
Old Forge, NY 13420 0 0 $0
Oneida, NY 13421 1 7,101 $664,386,000
Oriskany, NY 13424 0 0 $0
Oriskany Falls, NY 13425 0 0 $0
Orwell, NY 13426 0 0 $0
Palatine Bridge, NY 13428 0 0 $0
Poland, NY 13431 0 0 $0
Port Leyden, NY 13433 0 0 $0
Prospect, NY 13435 0 0 $0
Raquette Lake, NY 13436 0 0 $0
Redfield, NY 13437 0 0 $0
Remsen, NY 13438 0 0 $0
Richfield Springs, NY 13439 0 0 $0
Rome, NY 13440 3 49,116 $4,205,229,000
Rome, NY 13441 0 0 $0
Rome, NY 13442 2 3,059 $310,206,000
Rome, NY 13449 0 0 $0
Roseboom, NY 13450 0 0 $0
Saint Johnsville, NY 13452 0 0 $0
Salisbury Center, NY 13454 0 0 $0
Sangerfield, NY 13455 0 0 $0
Sauquoit, NY 13456 0 0 $0
Schuyler Lake, NY 13457 0 0 $0
Sharon Springs, NY 13459 0 0 $0
Sherburne, NY 13460 0 0 $0
Sherrill, NY 13461 0 0 $0
Smyrna, NY 13464 0 0 $0
Solsville, NY 13465 0 0 $0
Springfield Center, NY 13468 0 0 $0
Stittville, NY 13469 0 0 $0
Stratford, NY 13470 0 0 $0
Taberg, NY 13471 0 0 $0
Thendara, NY 13472 0 0 $0
Turin, NY 13473 0 0 $0
Van Hornesville, NY 13475 0 0 $0
Vernon, NY 13476 1 159 $12,437,000
Vernon Center, NY 13477 0 0 $0
Verona, NY 13478 0 0 $0
Washington Mills, NY 13479 0 0 $0
Waterville, NY 13480 0 0 $0
West Burlington, NY 13482 0 0 $0
Westdale, NY 13483 0 0 $0
West Eaton, NY 13484 0 0 $0
West Edmeston, NY 13485 0 0 $0
Westernville, NY 13486 0 0 $0
Westford, NY 13488 0 0 $0
West Leyden, NY 13489 0 0 $0
Westmoreland, NY 13490 0 0 $0
West Winfield, NY 13491 0 0 $0
Whitesboro, NY 13492 0 0 $0
Williamstown, NY 13493 0 0 $0
Woodgate, NY 13494 0 0 $0
Yorkville, NY 13495 0 0 $0
Utica, NY 13501 2 24,719 $2,547,439,000
Utica, NY 13502 1 284 $15,022,000
Utica, NY 13503 0 0 $0
Utica, NY 13504 0 0 $0
Utica, NY 13505 0 0 $0
Utica, NY 13599 0 0 $0
Watertown, NY 13601 3 11,334 $1,206,523,000
Fort Drum, NY 13602 0 0 $0
Watertown, NY 13603 0 0 $0
Adams, NY 13605 0 0 $0
Adams Center, NY 13606 0 0 $0
Alexandria Bay, NY 13607 0 0 $0
Antwerp, NY 13608 0 0 $0
Belleville, NY 13611 0 0 $0
Black River, NY 13612 0 0 $0
Brasher Falls, NY 13613 0 0 $0
Brier Hill, NY 13614 0 0 $0
Brownville, NY 13615 0 0 $0
Calcium, NY 13616 0 0 $0
Canton, NY 13617 1 150,301 $11,475,428,000
Cape Vincent, NY 13618 1 208 $24,683,000
Carthage, NY 13619 1 2,895 $352,341,000
Castorland, NY 13620 0 0 $0
Chase Mills, NY 13621 0 0 $0
Chaumont, NY 13622 0 0 $0
Chippewa Bay, NY 13623 0 0 $0
Clayton, NY 13624 0 0 $0
Colton, NY 13625 0 0 $0
Copenhagen, NY 13626 0 0 $0
Deer River, NY 13627 0 0 $0
Deferiet, NY 13628 0 0 $0
De Kalb Junction, NY 13630 0 0 $0
Denmark, NY 13631 0 0 $0
Depauville, NY 13632 0 0 $0
De Peyster, NY 13633 0 0 $0
Dexter, NY 13634 0 0 $0
Edwards, NY 13635 0 0 $0
Ellisburg, NY 13636 0 0 $0
Evans Mills, NY 13637 0 0 $0
Felts Mills, NY 13638 0 0 $0
Fine, NY 13639 0 0 $0
Wellesley Island, NY 13640 0 0 $0
Fishers Landing, NY 13641 0 0 $0
Gouverneur, NY 13642 1 1,040 $124,572,000
Great Bend, NY 13643 0 0 $0
Hailesboro, NY 13645 0 0 $0
Hammond, NY 13646 0 0 $0
Hannawa Falls, NY 13647 0 0 $0
Harrisville, NY 13648 0 0 $0
Helena, NY 13649 0 0 $0
Henderson, NY 13650 0 0 $0
Henderson Harbor, NY 13651 0 0 $0
Hermon, NY 13652 0 0 $0
Heuvelton, NY 13654 0 0 $0
Hogansburg, NY 13655 0 0 $0
La Fargeville, NY 13656 0 0 $0
Limerick, NY 13657 0 0 $0
Lisbon, NY 13658 0 0 $0
Lorraine, NY 13659 0 0 $0
Madrid, NY 13660 0 0 $0
Mannsville, NY 13661 0 0 $0
Massena, NY 13662 1 709 $74,385,000
Morristown, NY 13664 0 0 $0
Natural Bridge, NY 13665 0 0 $0
Newton Falls, NY 13666 0 0 $0
Norfolk, NY 13667 0 0 $0
Norwood, NY 13668 0 0 $0
Ogdensburg, NY 13669 0 0 $0
Oswegatchie, NY 13670 0 0 $0
Oxbow, NY 13671 0 0 $0
Parishville, NY 13672 0 0 $0
Philadelphia, NY 13673 0 0 $0
Pierrepont Manor, NY 13674 0 0 $0
Plessis, NY 13675 0 0 $0
Potsdam, NY 13676 0 0 $0
Pyrites, NY 13677 0 0 $0
Raymondville, NY 13678 0 0 $0
Redwood, NY 13679 0 0 $0
Rensselaer Falls, NY 13680 0 0 $0
Richville, NY 13681 0 0 $0
Rodman, NY 13682 0 0 $0
Rooseveltown, NY 13683 0 0 $0
Russell, NY 13684 0 0 $0
Sackets Harbor, NY 13685 0 0 $0
South Colton, NY 13687 0 0 $0
Star Lake, NY 13690 0 0 $0
Theresa, NY 13691 0 0 $0
Thousand Island Park, NY 13692 0 0 $0
Three Mile Bay, NY 13693 0 0 $0
Waddington, NY 13694 0 0 $0
Wanakena, NY 13695 0 0 $0
West Stockholm, NY 13696 0 0 $0
Winthrop, NY 13697 0 0 $0
Potsdam, NY 13699 0 0 $0
Afton, NY 13730 0 0 $0
Andes, NY 13731 0 0 $0
Apalachin, NY 13732 0 0 $0
Bainbridge, NY 13733 0 0 $0
Barton, NY 13734 0 0 $0
Berkshire, NY 13736 0 0 $0
Bible School Park, NY 13737 0 0 $0
Blodgett Mills, NY 13738 0 0 $0
Bloomville, NY 13739 0 0 $0
Bovina Center, NY 13740 0 0 $0
Candor, NY 13743 0 0 $0
Castle Creek, NY 13744 0 0 $0
Chenango Bridge, NY 13745 0 0 $0
Chenango Forks, NY 13746 0 0 $0
Colliersville, NY 13747 0 0 $0
Conklin, NY 13748 0 0 $0
Corbettsville, NY 13749 0 0 $0
Davenport, NY 13750 0 0 $0
Davenport Center, NY 13751 0 0 $0
Delancey, NY 13752 0 0 $0
Delhi, NY 13753 0 0 $0
Deposit, NY 13754 0 0 $0
Downsville, NY 13755 0 0 $0
East Branch, NY 13756 0 0 $0
East Meredith, NY 13757 0 0 $0
East Pharsalia, NY 13758 0 0 $0
Endicott, NY 13760 2 54,541 $7,076,915,000
Endicott, NY 13761 0 0 $0
Endwell, NY 13762 0 0 $0
Endicott, NY 13763 0 0 $0
Fishs Eddy, NY 13774 0 0 $0
Franklin, NY 13775 0 0 $0
Gilbertsville, NY 13776 0 0 $0
Glen Aubrey, NY 13777 0 0 $0
Greene, NY 13778 0 0 $0
Guilford, NY 13780 0 0 $0
Hamden, NY 13782 0 0 $0
Hancock, NY 13783 0 0 $0
Harford, NY 13784 0 0 $0
Harpersfield, NY 13786 0 0 $0
Harpursville, NY 13787 0 0 $0
Hobart, NY 13788 0 0 $0
Johnson City, NY 13790 0 0 $0
Killawog, NY 13794 0 0 $0
Kirkwood, NY 13795 0 0 $0
Laurens, NY 13796 0 0 $0
Lisle, NY 13797 0 0 $0
Mc Donough, NY 13801 0 0 $0
Maine, NY 13802 0 0 $0
Marathon, NY 13803 0 0 $0
Masonville, NY 13804 0 0 $0
Meridale, NY 13806 0 0 $0
Milford, NY 13807 0 0 $0
Morris, NY 13808 0 0 $0
Mount Upton, NY 13809 0 0 $0
Mount Vision, NY 13810 0 0 $0
Newark Valley, NY 13811 0 0 $0
Nichols, NY 13812 0 0 $0
Nineveh, NY 13813 0 0 $0
North Norwich, NY 13814 0 0 $0
Norwich, NY 13815 1 84,588 $10,147,005,000
Oneonta, NY 13820 1 3,401 $366,375,000
Otego, NY 13825 0 0 $0
Ouaquaga, NY 13826 0 0 $0
Owego, NY 13827 0 0 $0
Oxford, NY 13830 0 0 $0
Plymouth, NY 13832 0 0 $0
Port Crane, NY 13833 0 0 $0
Portlandville, NY 13834 0 0 $0
Richford, NY 13835 0 0 $0
Shinhopple, NY 13837 0 0 $0
Sidney, NY 13838 1 222 $10,344,000
Sidney Center, NY 13839 0 0 $0
Smithboro, NY 13840 0 0 $0
Smithville Flats, NY 13841 0 0 $0
South Kortright, NY 13842 0 0 $0
South New Berlin, NY 13843 0 0 $0
South Plymouth, NY 13844 0 0 $0
Tioga Center, NY 13845 0 0 $0
Treadwell, NY 13846 0 0 $0
Trout Creek, NY 13847 0 0 $0
Tunnel, NY 13848 0 0 $0
Unadilla, NY 13849 0 0 $0
Vestal, NY 13850 0 0 $0
Vestal, NY 13851 0 0 $0
Walton, NY 13856 0 0 $0
Wells Bridge, NY 13859 0 0 $0
West Davenport, NY 13860 0 0 $0
West Oneonta, NY 13861 0 0 $0
Whitney Point, NY 13862 0 0 $0
Willet, NY 13863 0 0 $0
Willseyville, NY 13864 0 0 $0
Windsor, NY 13865 0 0 $0
Binghamton, NY 13901 1 3,329 $294,418,000
Binghamton, NY 13902 0 0 $0
Binghamton, NY 13903 0 0 $0
Binghamton, NY 13904 2 54 $5,043,000
Binghamton, NY 13905 2 3,674 $227,948,000
Akron, NY 14001 1 2,392 $359,425,000
Alden, NY 14004 1 6,034 $627,188,000
Alexander, NY 14005 0 0 $0
Angola, NY 14006 0 0 $0
Appleton, NY 14008 0 0 $0
Arcade, NY 14009 0 0 $0
Athol Springs, NY 14010 0 0 $0
Attica, NY 14011 0 0 $0
Barker, NY 14012 0 0 $0
Basom, NY 14013 0 0 $0
Batavia, NY 14020 1 9,372 $1,037,614,000
Batavia, NY 14021 0 0 $0
Bliss, NY 14024 0 0 $0
Boston, NY 14025 0 0 $0
Bowmansville, NY 14026 0 0 $0
Brant, NY 14027 0 0 $0
Burt, NY 14028 0 0 $0
Centerville, NY 14029 0 0 $0
Chaffee, NY 14030 0 0 $0
Clarence, NY 14031 0 0 $0
Clarence Center, NY 14032 0 0 $0
Colden, NY 14033 0 0 $0
Collins, NY 14034 0 0 $0
Collins Center, NY 14035 0 0 $0
Corfu, NY 14036 0 0 $0
Cowlesville, NY 14037 0 0 $0
Crittenden, NY 14038 0 0 $0
Dale, NY 14039 0 0 $0
Darien Center, NY 14040 0 0 $0
Dayton, NY 14041 0 0 $0
Delevan, NY 14042 0 0 $0
Depew, NY 14043 3 569,374 $142,237,315,000
Derby, NY 14047 0 0 $0
Dunkirk, NY 14048 2 7,100 $1,031,619,000
East Amherst, NY 14051 0 0 $0
East Aurora, NY 14052 2 1,539 $189,294,000
East Bethany, NY 14054 0 0 $0
East Concord, NY 14055 0 0 $0
East Pembroke, NY 14056 0 0 $0
Eden, NY 14057 0 0 $0
Elba, NY 14058 0 0 $0
Elma, NY 14059 0 0 $0
Farmersville Station, NY 14060 0 0 $0
Farnham, NY 14061 0 0 $0
Forestville, NY 14062 0 0 $0
Fredonia, NY 14063 0 0 $0
Freedom, NY 14065 0 0 $0
Gainesville, NY 14066 0 0 $0
Gasport, NY 14067 0 0 $0
Getzville, NY 14068 0 0 $0
Glenwood, NY 14069 0 0 $0
Gowanda, NY 14070 0 0 $0
Grand Island, NY 14072 0 0 $0
Hamburg, NY 14075 2 9,408 $1,864,993,000
Holland, NY 14080 1 2,864 $317,268,000
Irving, NY 14081 0 0 $0
Java Center, NY 14082 0 0 $0
Java Village, NY 14083 0 0 $0
Lake View, NY 14085 1 12,434 $1,416,752,000
Lancaster, NY 14086 1 26,322 $4,633,128,000
Lawtons, NY 14091 0 0 $0
Lewiston, NY 14092 0 0 $0
Lockport, NY 14094 3 38,208 $4,410,708,000
Lockport, NY 14095 1 3,021 $454,221,000
Lyndonville, NY 14098 0 0 $0
Machias, NY 14101 0 0 $0
Marilla, NY 14102 0 0 $0
Medina, NY 14103 2 556 $35,609,000
Middleport, NY 14105 0 0 $0
Model City, NY 14107 0 0 $0
Newfane, NY 14108 1 963 $84,853,000
Niagara University, NY 14109 0 0 $0
North Boston, NY 14110 0 0 $0
North Collins, NY 14111 0 0 $0
North Evans, NY 14112 0 0 $0
North Java, NY 14113 0 0 $0
North Tonawanda, NY 14120 0 0 $0
Oakfield, NY 14125 0 0 $0
Olcott, NY 14126 0 0 $0
Orchard Park, NY 14127 2 386 $42,958,000
Perrysburg, NY 14129 0 0 $0
Pike, NY 14130 0 0 $0
Ransomville, NY 14131 0 0 $0
Sanborn, NY 14132 0 0 $0
Sandusky, NY 14133 0 0 $0
Sardinia, NY 14134 0 0 $0
Sheridan, NY 14135 0 0 $0
Silver Creek, NY 14136 0 0 $0
South Dayton, NY 14138 0 0 $0
South Wales, NY 14139 0 0 $0
Spring Brook, NY 14140 0 0 $0
Springville, NY 14141 0 0 $0
Stafford, NY 14143 0 0 $0
Stella Niagara, NY 14144 0 0 $0
Strykersville, NY 14145 0 0 $0
Tonawanda, NY 14150 0 0 $0
Tonawanda, NY 14151 0 0 $0
Van Buren Point, NY 14166 0 0 $0
Varysburg, NY 14167 0 0 $0
Versailles, NY 14168 0 0 $0
Wales Center, NY 14169 0 0 $0
West Falls, NY 14170 0 0 $0
West Valley, NY 14171 0 0 $0
Wilson, NY 14172 0 0 $0
Yorkshire, NY 14173 0 0 $0
Youngstown, NY 14174 0 0 $0
Buffalo, NY 14201 0 0 $0
Buffalo, NY 14202 2 827 $86,417,000
Buffalo, NY 14203 12 933,211 $189,551,723,000
Buffalo, NY 14204 0 0 $0
Buffalo, NY 14205 0 0 $0
Buffalo, NY 14206 0 0 $0
Buffalo, NY 14207 1 37 $3,112,000
Buffalo, NY 14208 0 0 $0
Buffalo, NY 14209 0 0 $0
Buffalo, NY 14210 6 594,380 $164,121,875,000
Buffalo, NY 14211 0 0 $0
Buffalo, NY 14212 0 0 $0
Buffalo, NY 14213 0 0 $0
Buffalo, NY 14214 0 0 $0
Buffalo, NY 14215 0 0 $0
Buffalo, NY 14216 0 0 $0
Buffalo, NY 14217 2 457 $49,403,000
Buffalo, NY 14218 0 0 $0
Buffalo, NY 14219 1 1,517 $114,854,000
Buffalo, NY 14220 0 0 $0
Buffalo, NY 14221 5 47,389 $6,710,165,000
Buffalo, NY 14222 0 0 $0
Buffalo, NY 14223 3 362 $42,347,000
Buffalo, NY 14224 2 264 $26,020,000
Buffalo, NY 14225 1 678 $46,643,000
Buffalo, NY 14226 0 0 $0
Buffalo, NY 14227 1 157 $11,102,000
Buffalo, NY 14228 0 0 $0
Buffalo, NY 14231 0 0 $0
Buffalo, NY 14233 0 0 $0
Buffalo, NY 14240 0 0 $0
Buffalo, NY 14241 0 0 $0
Buffalo, NY 14260 0 0 $0
Buffalo, NY 14261 0 0 $0
Buffalo, NY 14263 0 0 $0
Buffalo, NY 14264 0 0 $0
Buffalo, NY 14265 0 0 $0
Buffalo, NY 14267 0 0 $0
Buffalo, NY 14269 0 0 $0
Buffalo, NY 14270 0 0 $0
Buffalo, NY 14272 0 0 $0
Buffalo, NY 14273 0 0 $0
Buffalo, NY 14276 0 0 $0
Buffalo, NY 14280 0 0 $0
Niagara Falls, NY 14301 0 0 $0
Niagara Falls, NY 14302 0 0 $0
Niagara Falls, NY 14303 1 1,451 $123,789,000
Niagara Falls, NY 14304 0 0 $0
Niagara Falls, NY 14305 0 0 $0
Adams Basin, NY 14410 0 0 $0
Albion, NY 14411 5 6,920,607 $1,610,736,968,000
Alton, NY 14413 0 0 $0
Avon, NY 14414 0 0 $0
Bellona, NY 14415 0 0 $0
Bergen, NY 14416 0 0 $0
Branchport, NY 14418 0 0 $0
Brockport, NY 14420 0 0 $0
Byron, NY 14422 0 0 $0
Caledonia, NY 14423 0 0 $0
Canandaigua, NY 14424 1 28,492 $4,613,384,000
Farmington, NY 14425 0 0 $0
Castile, NY 14427 0 0 $0
Churchville, NY 14428 0 0 $0
Clarendon, NY 14429 0 0 $0
Clarkson, NY 14430 0 0 $0
Clifton Springs, NY 14432 1 608 $40,062,000
Clyde, NY 14433 0 0 $0
Conesus, NY 14435 0 0 $0
Dansville, NY 14437 0 0 $0
Dresden, NY 14441 0 0 $0
East Bloomfield, NY 14443 0 0 $0
East Rochester, NY 14445 0 0 $0
East Williamson, NY 14449 0 0 $0
Fairport, NY 14450 3 7,583 $1,129,276,000
Fancher, NY 14452 0 0 $0
Fishers, NY 14453 0 0 $0
Geneseo, NY 14454 1 2,594 $170,870,000
Geneva, NY 14456 3 7,664 $606,636,000
Gorham, NY 14461 0 0 $0
Groveland, NY 14462 0 0 $0
Hall, NY 14463 0 0 $0
Hamlin, NY 14464 0 0 $0
Hemlock, NY 14466 0 0 $0
Henrietta, NY 14467 0 0 $0
Hilton, NY 14468 0 0 $0
Bloomfield, NY 14469 0 0 $0
Holley, NY 14470 0 0 $0
Honeoye, NY 14471 0 0 $0
Honeoye Falls, NY 14472 0 0 $0
Ionia, NY 14475 0 0 $0
Kendall, NY 14476 0 0 $0
Kent, NY 14477 0 0 $0
Keuka Park, NY 14478 0 0 $0
Knowlesville, NY 14479 0 0 $0
Lakeville, NY 14480 0 0 $0
Leicester, NY 14481 0 0 $0
Le Roy, NY 14482 0 0 $0
Lima, NY 14485 0 0 $0
Linwood, NY 14486 0 0 $0
Livonia, NY 14487 0 0 $0
Livonia Center, NY 14488 0 0 $0
Lyons, NY 14489 1 19,807 $2,610,380,000
Macedon, NY 14502 0 0 $0
Manchester, NY 14504 0 0 $0
Marion, NY 14505 0 0 $0
Mendon, NY 14506 0 0 $0
Middlesex, NY 14507 0 0 $0
Morton, NY 14508 0 0 $0
Mount Morris, NY 14510 0 0 $0
Mumford, NY 14511 0 0 $0
Naples, NY 14512 0 0 $0
Newark, NY 14513 0 0 $0
North Chili, NY 14514 0 0 $0
North Greece, NY 14515 0 0 $0
North Rose, NY 14516 0 0 $0
Nunda, NY 14517 0 0 $0
Oaks Corners, NY 14518 0 0 $0
Ontario, NY 14519 0 0 $0
Ontario Center, NY 14520 0 0 $0
Ovid, NY 14521 0 0 $0
Palmyra, NY 14522 0 0 $0
Pavilion, NY 14525 0 0 $0
Penfield, NY 14526 0 0 $0
Penn Yan, NY 14527 0 0 $0
Perkinsville, NY 14529 0 0 $0
Perry, NY 14530 0 0 $0
Phelps, NY 14532 0 0 $0
Piffard, NY 14533 0 0 $0
Pittsford, NY 14534 4 46,600 $7,734,863,000
Portageville, NY 14536 0 0 $0
Port Gibson, NY 14537 0 0 $0
Pultneyville, NY 14538 0 0 $0
Retsof, NY 14539 0 0 $0
Romulus, NY 14541 0 0 $0
Rose, NY 14542 0 0 $0
Rush, NY 14543 0 0 $0
Rushville, NY 14544 0 0 $0
Scottsburg, NY 14545 0 0 $0
Scottsville, NY 14546 0 0 $0
Seneca Castle, NY 14547 0 0 $0
Shortsville, NY 14548 0 0 $0
Silver Lake, NY 14549 0 0 $0
Silver Springs, NY 14550 0 0 $0
Sodus, NY 14551 1 25,804 $1,060,917,000
Sodus Point, NY 14555 0 0 $0
Sonyea, NY 14556 0 0 $0
South Byron, NY 14557 0 0 $0
South Lima, NY 14558 0 0 $0
Spencerport, NY 14559 0 0 $0
Springwater, NY 14560 0 0 $0
Stanley, NY 14561 0 0 $0
Union Hill, NY 14563 0 0 $0
Victor, NY 14564 0 0 $0
Walworth, NY 14568 0 0 $0
Warsaw, NY 14569 2 32,696 $3,693,336,000
Waterport, NY 14571 0 0 $0
Wayland, NY 14572 0 0 $0
Webster, NY 14580 0 0 $0
West Bloomfield, NY 14585 0 0 $0
West Henrietta, NY 14586 0 0 $0
Willard, NY 14588 0 0 $0
Williamson, NY 14589 0 0 $0
Wolcott, NY 14590 0 0 $0
Wyoming, NY 14591 0 0 $0
York, NY 14592 0 0 $0
Rochester, NY 14602 0 0 $0
Rochester, NY 14603 0 0 $0
Rochester, NY 14604 1 108,355 $9,434,789,000
Rochester, NY 14605 0 0 $0
Rochester, NY 14606 0 0 $0
Rochester, NY 14607 0 0 $0
Rochester, NY 14608 0 0 $0
Rochester, NY 14609 0 0 $0
Rochester, NY 14610 1 437 $52,010,000
Rochester, NY 14611 0 0 $0
Rochester, NY 14612 1 1,422 $139,831,000
Rochester, NY 14613 0 0 $0
Rochester, NY 14614 3 12,586 $1,557,511,000
Rochester, NY 14615 0 0 $0
Rochester, NY 14616 0 0 $0
Rochester, NY 14617 0 0 $0
Rochester, NY 14618 2 64,585 $11,534,612,000
Rochester, NY 14619 0 0 $0
Rochester, NY 14620 0 0 $0
Rochester, NY 14621 1 3,892 $620,675,000
Rochester, NY 14622 0 0 $0
Rochester, NY 14623 1 3,233 $766,293,000
Rochester, NY 14624 2 8,114 $426,988,000
Rochester, NY 14625 2 6,099 $665,070,000
Rochester, NY 14626 1 25,071 $1,911,143,000
Rochester, NY 14627 0 0 $0
Rochester, NY 14638 0 0 $0
Rochester, NY 14639 0 0 $0
Rochester, NY 14642 0 0 $0
Rochester, NY 14643 0 0 $0
Rochester, NY 14644 0 0 $0
Rochester, NY 14645 0 0 $0
Rochester, NY 14646 0 0 $0
Rochester, NY 14647 0 0 $0
Rochester, NY 14649 0 0 $0
Rochester, NY 14650 0 0 $0
Rochester, NY 14651 0 0 $0
Rochester, NY 14652 0 0 $0
Rochester, NY 14653 0 0 $0
Rochester, NY 14664 0 0 $0
Rochester, NY 14673 0 0 $0
Rochester, NY 14683 0 0 $0
Rochester, NY 14692 0 0 $0
Rochester, NY 14694 0 0 $0
Jamestown, NY 14701 1 919 $93,642,000
Jamestown, NY 14702 0 0 $0
Allegany, NY 14706 0 0 $0
Allentown, NY 14707 0 0 $0
Alma, NY 14708 0 0 $0
Angelica, NY 14709 0 0 $0
Ashville, NY 14710 0 0 $0
Belfast, NY 14711 0 0 $0
Bemus Point, NY 14712 0 0 $0
Black Creek, NY 14714 0 0 $0
Bolivar, NY 14715 0 0 $0
Brocton, NY 14716 0 0 $0
Caneadea, NY 14717 0 0 $0
Cassadaga, NY 14718 0 0 $0
Cattaraugus, NY 14719 0 0 $0
Celoron, NY 14720 0 0 $0
Ceres, NY 14721 0 0 $0
Chautauqua, NY 14722 0 0 $0
Cherry Creek, NY 14723 0 0 $0
Clymer, NY 14724 0 0 $0
Conewango Valley, NY 14726 0 0 $0
Cuba, NY 14727 0 0 $0
Dewittville, NY 14728 0 0 $0
East Otto, NY 14729 0 0 $0
East Randolph, NY 14730 0 0 $0
Ellicottville, NY 14731 0 0 $0
Ellington, NY 14732 0 0 $0
Falconer, NY 14733 0 0 $0
Fillmore, NY 14735 0 0 $0
Findley Lake, NY 14736 0 0 $0
Franklinville, NY 14737 0 0 $0
Frewsburg, NY 14738 0 0 $0
Friendship, NY 14739 0 0 $0
Gerry, NY 14740 0 0 $0
Great Valley, NY 14741 0 0 $0
Greenhurst, NY 14742 0 0 $0
Hinsdale, NY 14743 0 0 $0
Houghton, NY 14744 0 0 $0
Hume, NY 14745 0 0 $0
Kennedy, NY 14747 0 0 $0
Kill Buck, NY 14748 0 0 $0
Lakewood, NY 14750 0 0 $0
Leon, NY 14751 0 0 $0
Lily Dale, NY 14752 0 0 $0
Limestone, NY 14753 0 0 $0
Little Genesee, NY 14754 0 0 $0
Little Valley, NY 14755 1 3,207 $309,896,000
Maple Springs, NY 14756 0 0 $0
Mayville, NY 14757 0 0 $0
Niobe, NY 14758 0 0 $0
Olean, NY 14760 0 0 $0
Otto, NY 14766 0 0 $0
Panama, NY 14767 0 0 $0
Portland, NY 14769 0 0 $0
Portville, NY 14770 0 0 $0
Randolph, NY 14772 0 0 $0
Richburg, NY 14774 0 0 $0
Ripley, NY 14775 0 0 $0
Rushford, NY 14777 0 0 $0
Saint Bonaventure, NY 14778 0 0 $0
Salamanca, NY 14779 0 0 $0
Sherman, NY 14781 0 0 $0
Sinclairville, NY 14782 0 0 $0
Steamburg, NY 14783 0 0 $0
Stockton, NY 14784 0 0 $0
Stow, NY 14785 0 0 $0
West Clarksville, NY 14786 0 0 $0
Westfield, NY 14787 0 0 $0
Westons Mills, NY 14788 0 0 $0
Addison, NY 14801 0 0 $0
Alfred, NY 14802 0 0 $0
Alfred Station, NY 14803 0 0 $0
Almond, NY 14804 0 0 $0
Alpine, NY 14805 0 0 $0
Andover, NY 14806 0 0 $0
Arkport, NY 14807 0 0 $0
Atlanta, NY 14808 0 0 $0
Avoca, NY 14809 0 0 $0
Bath, NY 14810 1 2,891 $157,582,000
Beaver Dams, NY 14812 0 0 $0
Belmont, NY 14813 0 0 $0
Big Flats, NY 14814 0 0 $0
Bradford, NY 14815 0 0 $0
Breesport, NY 14816 0 0 $0
Brooktondale, NY 14817 0 0 $0
Burdett, NY 14818 0 0 $0
Cameron, NY 14819 0 0 $0
Cameron Mills, NY 14820 0 0 $0
Campbell, NY 14821 0 0 $0
Canaseraga, NY 14822 0 0 $0
Canisteo, NY 14823 0 0 $0
Cayuta, NY 14824 0 0 $0
Chemung, NY 14825 0 0 $0
Cohocton, NY 14826 0 0 $0
Coopers Plains, NY 14827 0 0 $0
Corning, NY 14830 1 45,495 $5,511,382,000
Corning, NY 14831 0 0 $0
Dalton, NY 14836 0 0 $0
Dundee, NY 14837 0 0 $0
Erin, NY 14838 0 0 $0
Greenwood, NY 14839 0 0 $0
Hammondsport, NY 14840 0 0 $0
Hector, NY 14841 0 0 $0
Himrod, NY 14842 0 0 $0
Hornell, NY 14843 1 3,267 $330,669,000
Horseheads, NY 14845 1 122 $9,215,000
Hunt, NY 14846 0 0 $0
Interlaken, NY 14847 0 0 $0
Ithaca, NY 14850 5 31,050 $4,827,540,000
Ithaca, NY 14851 0 0 $0
Ithaca, NY 14852 0 0 $0
Ithaca, NY 14853 0 0 $0
Jacksonville, NY 14854 0 0 $0
Jasper, NY 14855 0 0 $0
Kanona, NY 14856 0 0 $0
Lakemont, NY 14857 0 0 $0
Lindley, NY 14858 0 0 $0
Lockwood, NY 14859 0 0 $0
Lodi, NY 14860 0 0 $0
Lowman, NY 14861 0 0 $0
Mecklenburg, NY 14863 0 0 $0
Millport, NY 14864 0 0 $0
Montour Falls, NY 14865 0 0 $0
Newfield, NY 14867 0 0 $0
Odessa, NY 14869 0 0 $0
Painted Post, NY 14870 2 13,875 $914,288,000
Pine City, NY 14871 0 0 $0
Pine Valley, NY 14872 0 0 $0
Prattsburgh, NY 14873 0 0 $0
Pulteney, NY 14874 0 0 $0
Reading Center, NY 14876 0 0 $0
Rexville, NY 14877 0 0 $0
Rock Stream, NY 14878 0 0 $0
Savona, NY 14879 0 0 $0
Scio, NY 14880 0 0 $0
Slaterville Springs, NY 14881 0 0 $0
Lansing, NY 14882 0 0 $0
Spencer, NY 14883 2 8,665 $840,799,000
Swain, NY 14884 0 0 $0
Troupsburg, NY 14885 0 0 $0
Trumansburg, NY 14886 0 0 $0
Tyrone, NY 14887 0 0 $0
Van Etten, NY 14889 0 0 $0
Watkins Glen, NY 14891 0 0 $0
Waverly, NY 14892 0 0 $0
Wayne, NY 14893 0 0 $0
Wellsburg, NY 14894 0 0 $0
Wellsville, NY 14895 0 0 $0
Whitesville, NY 14897 0 0 $0
Woodhull, NY 14898 0 0 $0
Elmira, NY 14901 5 45,520 $5,087,110,000
Elmira, NY 14902 0 0 $0
Elmira, NY 14903 1 562 $19,017,000
Elmira, NY 14904 0 0 $0
Elmira, NY 14905 0 0 $0
Elmira, NY 14925 0 0 $0
Download the New York Lender List